Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Reiserapport Kampala (Makerere), Addis Abeba og Juba januar 2012

  januar 30th, 2012

  Av Ane Landøy, Ole G. Evensen

  Makerere

  –    Prosjektmøte med Elisam Magara og accountant Mark Katusiime, i forbindelse med nært forestående årsrapportering, inkl økonomirapport

  –    Møte med Robert Kakembo, Agnes Nassiwa: Prosjektrapportering og aktiviteter i Julap, planer for Latina i Afrika sommeren 2012 og overrekkelse av bilde fra Randi.

  Overrekking av Sophus Tromholt foto

  Omvisning i ny fløy i Biblioteket Omvisning i ny fløy i Biblioteket

   

  Addis

  NUFU/NOMA Regional Conference African-Norwegian partnerships in academic capacity building at a crossroads – achievements, experiences and the way ahead.

  Det tredje regionale møtet for alle NORAD-finansierte samarbeidsprosjekt i høyere utdanning. Kombinert rapportering og diskusjoner, og også informasjon om det kommende Norhed-programmet.

  Også tid for nettverksbygging og sosialt.

  Main objectives for the conference are:

  •    to present results, achievements and experiences from the NUFU and NOMA programmes/projects covering the period 2006-2011

  •    to explore avenues for future collaboration in research and higher education

  •    to contribute to the establishment of new networks across existing collaborative relations, in particular South-South collaboration.

  Addis Project fact sheet-JULAP

  Addis Project fact sheet-EDLIB

  Addis Project fact sheet-LIST-C

  Conference 2012 Jan-17-18

  Møte advisory group NUCOOP Office (Agenda)

  1: Opening the meeting by the chairperson

  2: Introduction of the AC members, Coordinators and their deputes

  3: Briefing on Nucoop office activities in 2011

  4: Update from the Nucoop office

  5: Review of office assessment and recommendation done in 2011

  6: Workplan for 2012 and Discussions

  7: information on Nucoop Guest house

  8: Any other business

  Juba

  Synfaring: Fysiske og konkrete resultater av samarbeidet:

  Bibliotekutvidelse Bibliotekutvidelse

  Print/copy unit Gjestehus

  Fredag 20.1.2012 – Offisiell åpning Library and Information Science Training Center (LIST-C)

  Offisiell åpning Library and Information Science Training Center (LIST-C)

   

  Lørdag 21.1.2012 – Prosjektmøte JULAP og EdLib med Faiza, George, Julius og James: Planlegging av rapportering, annual meeting, diskusjon av aktiviteter i 2012.

   

   

   

   

   


  Utrecht Network staff training week 17-21 October 2011

  november 18th, 2011

  E-tilgang, informasjonskompetanse i praksis, brukerstøtte, informasjonsetikk og plagiering var noen av temaene på workshopen som ble holdt en liten senhøstes uke i Reykjavik.

  Workshopen var et samarbeid mellom Universitetet på Island, Universitetet i Bergen og Universitetet i Bologna med støtte fra Utrech Network.

  29 deltagere fra 12 land utgjorde en engasjert og fargerik forsamling som delte erfaringer fra sine institusjoner og bibliotek.
  Fra UBB deltok Brita Hekland og undertegnede.

  Presentasjonene fra UN staff training week in Reykjavik

  Første dag var i sin helhet viet interessante presentasjoner over Islandske databaser og ulike løsninger. Ôrn Hrafnkelsson, direktør for bevaring og digitalisering presenterte Timarit.is hvor trykt materiale fra aviser og tidsskrift fra Færøyene, Grønnland og Island er digitalisert og tilgjengeligjort for allmenheten.

  Kristinn Sigurdsson , IT-sjef ved universitetsbibloteket beskrev deres Web-arkiv: Vefsafn.is hvor alle islandske websider samles. I 2003 fikk Island en så kalt «Electronic legal deposit law» som gjorde det mulig å begynne dette arbeidet.

  Gegnir, Islands nasjonale bibliotekkatalog ble presentert av Sveinbjørg Sveinsdóttir. De bruker Aleph biblioteksystem fra ExLibris og har nettopp lansert sin integrerte søkeportal leitir.is basert på PRIMO.

  Hvar.is som er deres «Bibliotekportal» for databaser og e-tidsskrift er et konsortium med 200 medlemmer og ble presentert av konsortieleder Birgir Björnsson.

  Om ettermiddagen fikk vi en inspirert omvisning
  av Prof. Ingjaldur Hannibalsson ved School of business, Universitetet på Island, som tok oss rundt på universitetsområdet og presenterte bygningenes historie og egenart. En kuriositet var beskrivelsen av «universitetslotteriet» som delvis har finansiert en del av bygningsmassen gjennom årene. Da det er «lettere å få folk til å gamble enn å betale skatt» som han sa, hadde dette vært en vellykket finansieringsmåte ..:-)

  Andre dag flyttet vi oss fra universitetsbiblioteket til School of Education library hvor vi fikk en presentasjon av biblioteket og institusjonen av direktør Gunnhild Kristin Björnsdottir før vi gikk løs på deltakerpresentasjoner og postere om praksis og informasjonskompetanseprogram. Åtte presentasjoner som på ulik vis viste eksempler fra egen institusjon.

  Katalin Kálóczi fra University Library of Eötvös Lorand University i Budapest presenterte konverteringsprosjektet «Ulibica-a catalogue going to web». Ublica, som betyr «smil» på russisk, har vært en stor utfordring både teknisk og ressursmessig, men allikevel klarte de å gjennomføre prosjektet på svært kort tid.
  Da katalogen var ferdig, auksjonerte de bort kopier av de gamle katalogkortene signert av direktøren. Inntekten av salget ble på hele 7,5 mill Florentiner og gikk til et veldedig formål.

  Baldur Sigurdsson presenterte skrivesenteret ved School of Education som ble etablert i 2009 og hvor han er direktør. Bakgrunnen for oppretting av et skrivesenter var at studentene trengte mer og forskjellig type brukerstøtte som ikke var direkte knyttet til faget, men til skriveprosessen. Noen problemer var felles for alle studenter gjennom hele studiet, men ingen følte at dette var «deres» jobb. Dette udekkete behovet blir nå ivaretatt gjennom skrivesenteret som gir hjelp til ulike aspekter ved akademisk skriving. Senteret som er et samarbeid med biblioteket og lokalisert der, gir kurs og veiledning i spørsmålformulering, prosjektplanlegging, litteratursøk, bruk av kilder, Word, EndNote og veiledning i å skrive en god akademisk tekst. Det er bygget opp et team med forskjellig kompetanse som gir studentene en helhetlig brukerstøtte i hele studietiden.

  Tredje dag hvor vår egen Brita Hekland var chairman, begynte med et utmerket foredrag av professor Ágústa Pálsdóttir ved avdeling for bibliotek og informasjonsvitenskap ved Universitetet på Island. Temaet var informasjonskompetanse i utvidet forstand – ikke bare som en viktig sak for universitetsbibliotek, men som en danningsprosess for livslang læring som kritisk og våken borger.

  Fra Europas eldste universitet – Universitetet i Bologna – beskrev Alina Renditiso deres erfaringer fra brukerundervisning. For å heve kvaliteten på brukerundervisning drev de intensiv trening av kursholdere – såkalt «training for trainers» – som var et 40 timers kurs for biblotekarer hvor det ble lagt vekt på kommunikasjonsteori og læringsstiler mm. De hadde også foretatt en stor nasjonal undersøkelse til alle bibliotek om deres praksis innenfor informasjonskompetanse. Undersøkelsen viste at det er et stort underbruk av baser og ressurser og at brukerundervisning når for få.

  Fra Estonia beskrev Singe Bachmann fra universtietet i Tartu og Triin Kaasik fra Tallin universitet deres brukerundervisning hvor de strot sett statset på e-læring. Kursene som er frivillige består av forskjellige moduler med oppgaver og hvor en får studiepoeng ved å fullføre.

  Etter disse innledningene fikk vi så tildelt gruppearbeid med to tema:
  1. Brukerstøtte – hva og hvordan?
  2.Videreutdanning for bibliotekarer – hvilke kompetanse trengs for å gi brukerundervisning på de ulike nivåer?
  Hvordan ser fremtidens universitetsbibliotek ut?

  To høyaktuelle tema som arbeidsgruppene kastet seg over med stor entusiasme. Mye diskusjon og mange og sterke meninger å bryne seg på og ikke minst masse latter.

  Fjerde dag ble igjen innledet av Ágústa Pálsdóttir fra avdeling for bibliotek og informasjonsvitenskap. Denne gang om etisk bruk av informasjon og ansvarlighet i veiledning. De fleste gjør så godt de kan utfra de forutsetningene de har. Bevisst fusk gjelder en liten minoritet, men teknologien gjør det enklere å plagiere og ulovlig nedlasting og brudd på copyright-reglene er et stort problem. Biblioteket har et stort ansvar når det gjelder dette, men spørsmålet er om vi har tilstrekkelig kompetanse, både generelt og spesielt.

  Mer etikkmat fikk vi av Roy Lämmel fra Universitetet i Leipzig som arbeidet med digitalisering av trykt materiale og Vincas Gringas fra Vilnius Universitet som hadde gjort undersøkelse blant studenter om bevisstheten rundt etikk, copyright etc.

  Disse innleggene ble så avrundet med vår eminente film «et plagieringseventyr» som de fleste allerede hadde sett.

  Arbeidsgruppene fikk deretter følgende tre tema å arbeide med:
  1. Hva blir biliotekets rolle i fremtiden – hvilke kompetanse bør en ha og hvor går grensen for service?
  2. Er plagiering et problem relatert til universitetet og i så fall hvordan mestrer universitetetene problemet?
  3. Interesse for samarbeid mellom bibliotekarer innenfor Utrecht Network i fremtiden.

  En fin avslutning på uken var et guidet besøk på kulturhuset hvor de gamle sagaene igjen fikk liv …

  Uken på Island var lærerik og inspirerende og det islandske vertskap hadde tilrettelagt det hele på strålende vis.


  Vi rakk også en tur til den Blå Lagune (vi badet også :-)) – en trollsk opplevelse!


  Og så fikk vi prøve masse godbiter fra mange forskjellige land..hmm

  Hilde


  Participation in EAIE Conference 14. sept 2011 ,skrevet av Ane

  oktober 3rd, 2011

  Participation in EAIE Conference 14. sept 2011

  I was invited by SIU to present a paper at the EAIE-conference 14. sept 2011. EAIE (http://www.eaie.org/copenhagen/) claims to be the largest international education conference in Europe. I was invited to participate in the opening meeting of one of the sub-committees, and to share our experiences about running projects in South Sudan. SIU chaired the session, and this is the abstract for the session:

  University cooperation as a building stone in fragile states – the case of South Sudan:

  What are the challenges in building universities in fragile states? How can cooperation

  with European universities contribute to the development of universities in a country like South Sudan? The speakers in this session will share their experiences from a cooperation programme between universities in South Sudan and Norway.

  chair: Jon Simonsen, Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU), Bergen

  speakers: Aggrey Abate, University of Juba; Ane Landøy, University of Bergen; Caguor

  Manyang, University of Bahr El Ghazal, Khartoum; Ouindinda Nikiema, Nuffic, The Hague”

  So this is what I said, with the pictures from my powerpoint-presentation in between:

  «University cooperation as a building stone in fragile states – the case of South Sudan»,

  Ane Landøy, University of Bergen Library

  Dear all, thank you for inviting me to participate in this session, and to share some of our experiences and perspectives in participating in the collaborative projects funded by NUCOOP. (NUCOOP is a special program for South Sudan funded by the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs.)

  I have been asked to share with you:

  – Experiences and perspectives from running NUCOOP-supported collaborative projects. Best practices and challenges.

  – The collaboration with Makerere University; experiences from regional partnerships/South-South-North collaboration.

  – Describe risks of asymmetry and inequality in the South-South-North partnership, and how to answer/mitigate such risks.


  (From the Sudan workshop on Library Education, 2010, arranged by EdLib)

  And this I will do on the background of three projects that University of Bergen Library has been involved in, in South Sudan.

  The first project is called “Juba University Library Automation Project” and runs from 2008-2011/2012. The aim is to build a modern university library, that can support research and teaching at University of Juba. It will do so by buying books, implementing an electronic library system and training the library staff.

  The second is called “Educating Librarians for the future” and runs from 2009-2012/13. The aim here is to educate and train librarians from the three main universities in South Sudan.

  Both these projects involves Makerere University in Uganda, both the University Library and the School of Librarianship, as well as the Norwegian School of Librarianship at Oslo University College in Norway.

  And both these projects won close to 1 million euro each in funding.

  The third project is a smaller building project, funded by the Royal Norwegian Embassy in Khartoum, for a library and information training centre in Juba.

  Our partner in Sudan has mainly been University of Juba. At the moment we are happy and fortunate enough to have Ms Faiza Ali Ahmed as coordinator in South Sudan for both Julap and EdLib-projects.

  Part of why we as a library are involved in this kind of projects, can be found in the University of Bergen Library strategic plan, where we have said

  • “The global knowledge society requires active networks and increased cooperation; internationally, nationally and regionally.
  • (…)
  • Participate in national and international academic library collaboration
  • Participate in international cooperation projects, particularly with a view to support institution-building in developing countries”

  The overall experience with running projects in South Sudan is the immense feeling of doing something worthwhile and useful, something that will benefit a lot of people for a long time to come, as well as a great learning opportunity for our own institution of higher education. Yes, the learning curve has been steep, and yes, the frustrations have been there. The differences are huge between us close to the North Pole and our colleagues near the Equator, and that is one of the reasons also that our collaboration with Makerere in these projects has been vital.

  Achievement: Four Juba students in Makerere, doing their degrees in Library Science

  When it comes to “best practices” I am not so sure. These have been the first major projects with this degree of external funding that we as a University Library have been doing, and I really think that we will need to wait to the next projects before we can talk about that. We have some achievements – trained library staff, educated librarians, an open source electronic library system, books in the catalogue and books in the shelves, computers and access to information for students and staff of University of Juba. We have learned some lessons, about setting up structures for information, about involvement of administrative support staff in our two universities, and about transparency. And we have some challenges when it comes to money, distance, ownership of the project, internal structures and the different cultures.

  The collaboration with Makerere is vital, as I said. This collaboration builds on an existing memorandum of understanding between the two universities at the vice chancellor/rector-level, where the Makerere University Librarian has asked University of Bergen Library to act as consultants for converting the printed catalogue into the electronic. Also, there have been several instances of training in Bergen or Makerere for the MakLib-staff with Bergen staff, for different subjects.

  On this background, it was natural for us to ask Makerere to participate in the projects, and at the Makerere University campus, the main library and the School of Library and Information Science are next door to each others.

  The benefits have been great. Makerere is one hour away from Juba by plane. The costs of living are much lower than in Norway, and it is much easier and more practical to do the training there. The quality of the training and the education is very high. At the same time there has been certain unhappiness at University of Juba about what they see as money going to Makerere instead of to them.

  (Achievement: Juba Library staff being trained by Kim Tallerås from Oslo)

  Makerere staff has been keen to participate in the project, and coming from an institution with a high focus on training, learning and improvement, they have sometimes been baffled by what they see as a lack of commitment and focus, especially from the University of Juba library leadership. Some of this may be explained by the fact that the library leadership have been very little involved in initiation of the projects, and that the project coordinators have been academics, not from the library.

  The last question is about “Risks of asymmetry and inequality, and how to answer/migitate such risks”. I think we must face the fact that there will always be asymmetry and inequality in such projects. Money talks and the ones who control the money control the game. The level of education and training in South Sudan is lower, and our way of doing accountancy and reporting may be difficult to understand – even for ourselves. There are problems with lack of electricity, internet and computers in South.

  So what can we do? From our experiences: Information, information, information. Transparency, explain what we are doing, thinking, planning and why. Prepare to meet the other coordinators often face to face, here or there or in-between. Listen, learn and sometimes we also have to compromise. And enjoy the new experiences and the new knowledge that you are a part of, and celebrate the achievements.

  Project participants in Juba in 2011

  Participation in EAIE Conference 14. sept 2011