Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  E-book readers in higher education

  juli 16th, 2012

  Sammendrag: This paper reports on a research project at the University of Agder that has studied the use of e-readers as a tool for academic study. E-readers (Kindle DX and iPad) were loaded with texts from required reading lists in five courses with 94 participating students. Initially 87 students responded to the invitation to participate in a survey, but eventually 13 of these submissions had to be removed, as the degree of completion was not sufficient. The final response rate achieved was 79%. Students were in general positive to the use of e-readers but still show a preference for print on paper as the best medium for serious academic study. When reading books 54% preferred print, 28% a combination of print and e-reader and lastly only 11% were satisfied solely using an e-reader. The iPad scored significantly better than the Kindle DX on tasks that required active interaction with the texts such as highlighting and note-taking.

  Les mer

  Aud


  Utrecht Network staff training week 17-21 October 2011

  november 18th, 2011

  E-tilgang, informasjonskompetanse i praksis, brukerstøtte, informasjonsetikk og plagiering var noen av temaene på workshopen som ble holdt en liten senhøstes uke i Reykjavik.

  Workshopen var et samarbeid mellom Universitetet på Island, Universitetet i Bergen og Universitetet i Bologna med støtte fra Utrech Network.

  29 deltagere fra 12 land utgjorde en engasjert og fargerik forsamling som delte erfaringer fra sine institusjoner og bibliotek.
  Fra UBB deltok Brita Hekland og undertegnede.

  Presentasjonene fra UN staff training week in Reykjavik

  Første dag var i sin helhet viet interessante presentasjoner over Islandske databaser og ulike løsninger. Ôrn Hrafnkelsson, direktør for bevaring og digitalisering presenterte Timarit.is hvor trykt materiale fra aviser og tidsskrift fra Færøyene, Grønnland og Island er digitalisert og tilgjengeligjort for allmenheten.

  Kristinn Sigurdsson , IT-sjef ved universitetsbibloteket beskrev deres Web-arkiv: Vefsafn.is hvor alle islandske websider samles. I 2003 fikk Island en så kalt «Electronic legal deposit law» som gjorde det mulig å begynne dette arbeidet.

  Gegnir, Islands nasjonale bibliotekkatalog ble presentert av Sveinbjørg Sveinsdóttir. De bruker Aleph biblioteksystem fra ExLibris og har nettopp lansert sin integrerte søkeportal leitir.is basert på PRIMO.

  Hvar.is som er deres «Bibliotekportal» for databaser og e-tidsskrift er et konsortium med 200 medlemmer og ble presentert av konsortieleder Birgir Björnsson.

  Om ettermiddagen fikk vi en inspirert omvisning
  av Prof. Ingjaldur Hannibalsson ved School of business, Universitetet på Island, som tok oss rundt på universitetsområdet og presenterte bygningenes historie og egenart. En kuriositet var beskrivelsen av «universitetslotteriet» som delvis har finansiert en del av bygningsmassen gjennom årene. Da det er «lettere å få folk til å gamble enn å betale skatt» som han sa, hadde dette vært en vellykket finansieringsmåte ..:-)

  Andre dag flyttet vi oss fra universitetsbiblioteket til School of Education library hvor vi fikk en presentasjon av biblioteket og institusjonen av direktør Gunnhild Kristin Björnsdottir før vi gikk løs på deltakerpresentasjoner og postere om praksis og informasjonskompetanseprogram. Åtte presentasjoner som på ulik vis viste eksempler fra egen institusjon.

  Katalin Kálóczi fra University Library of Eötvös Lorand University i Budapest presenterte konverteringsprosjektet «Ulibica-a catalogue going to web». Ublica, som betyr «smil» på russisk, har vært en stor utfordring både teknisk og ressursmessig, men allikevel klarte de å gjennomføre prosjektet på svært kort tid.
  Da katalogen var ferdig, auksjonerte de bort kopier av de gamle katalogkortene signert av direktøren. Inntekten av salget ble på hele 7,5 mill Florentiner og gikk til et veldedig formål.

  Baldur Sigurdsson presenterte skrivesenteret ved School of Education som ble etablert i 2009 og hvor han er direktør. Bakgrunnen for oppretting av et skrivesenter var at studentene trengte mer og forskjellig type brukerstøtte som ikke var direkte knyttet til faget, men til skriveprosessen. Noen problemer var felles for alle studenter gjennom hele studiet, men ingen følte at dette var «deres» jobb. Dette udekkete behovet blir nå ivaretatt gjennom skrivesenteret som gir hjelp til ulike aspekter ved akademisk skriving. Senteret som er et samarbeid med biblioteket og lokalisert der, gir kurs og veiledning i spørsmålformulering, prosjektplanlegging, litteratursøk, bruk av kilder, Word, EndNote og veiledning i å skrive en god akademisk tekst. Det er bygget opp et team med forskjellig kompetanse som gir studentene en helhetlig brukerstøtte i hele studietiden.

  Tredje dag hvor vår egen Brita Hekland var chairman, begynte med et utmerket foredrag av professor Ágústa Pálsdóttir ved avdeling for bibliotek og informasjonsvitenskap ved Universitetet på Island. Temaet var informasjonskompetanse i utvidet forstand – ikke bare som en viktig sak for universitetsbibliotek, men som en danningsprosess for livslang læring som kritisk og våken borger.

  Fra Europas eldste universitet – Universitetet i Bologna – beskrev Alina Renditiso deres erfaringer fra brukerundervisning. For å heve kvaliteten på brukerundervisning drev de intensiv trening av kursholdere – såkalt «training for trainers» – som var et 40 timers kurs for biblotekarer hvor det ble lagt vekt på kommunikasjonsteori og læringsstiler mm. De hadde også foretatt en stor nasjonal undersøkelse til alle bibliotek om deres praksis innenfor informasjonskompetanse. Undersøkelsen viste at det er et stort underbruk av baser og ressurser og at brukerundervisning når for få.

  Fra Estonia beskrev Singe Bachmann fra universtietet i Tartu og Triin Kaasik fra Tallin universitet deres brukerundervisning hvor de strot sett statset på e-læring. Kursene som er frivillige består av forskjellige moduler med oppgaver og hvor en får studiepoeng ved å fullføre.

  Etter disse innledningene fikk vi så tildelt gruppearbeid med to tema:
  1. Brukerstøtte – hva og hvordan?
  2.Videreutdanning for bibliotekarer – hvilke kompetanse trengs for å gi brukerundervisning på de ulike nivåer?
  Hvordan ser fremtidens universitetsbibliotek ut?

  To høyaktuelle tema som arbeidsgruppene kastet seg over med stor entusiasme. Mye diskusjon og mange og sterke meninger å bryne seg på og ikke minst masse latter.

  Fjerde dag ble igjen innledet av Ágústa Pálsdóttir fra avdeling for bibliotek og informasjonsvitenskap. Denne gang om etisk bruk av informasjon og ansvarlighet i veiledning. De fleste gjør så godt de kan utfra de forutsetningene de har. Bevisst fusk gjelder en liten minoritet, men teknologien gjør det enklere å plagiere og ulovlig nedlasting og brudd på copyright-reglene er et stort problem. Biblioteket har et stort ansvar når det gjelder dette, men spørsmålet er om vi har tilstrekkelig kompetanse, både generelt og spesielt.

  Mer etikkmat fikk vi av Roy Lämmel fra Universitetet i Leipzig som arbeidet med digitalisering av trykt materiale og Vincas Gringas fra Vilnius Universitet som hadde gjort undersøkelse blant studenter om bevisstheten rundt etikk, copyright etc.

  Disse innleggene ble så avrundet med vår eminente film «et plagieringseventyr» som de fleste allerede hadde sett.

  Arbeidsgruppene fikk deretter følgende tre tema å arbeide med:
  1. Hva blir biliotekets rolle i fremtiden – hvilke kompetanse bør en ha og hvor går grensen for service?
  2. Er plagiering et problem relatert til universitetet og i så fall hvordan mestrer universitetetene problemet?
  3. Interesse for samarbeid mellom bibliotekarer innenfor Utrecht Network i fremtiden.

  En fin avslutning på uken var et guidet besøk på kulturhuset hvor de gamle sagaene igjen fikk liv …

  Uken på Island var lærerik og inspirerende og det islandske vertskap hadde tilrettelagt det hele på strålende vis.


  Vi rakk også en tur til den Blå Lagune (vi badet også :-)) – en trollsk opplevelse!


  Og så fikk vi prøve masse godbiter fra mange forskjellige land..hmm

  Hilde


  Medan vi ventar på dei nye Kindlane…

  september 29th, 2011

  …kan vi jo lese UBIS sin test av to andre nettbrett. Resultatet er vel etter kvart ikkje heilt overaskande? Ellers går det jo an å ta ein kikk på reklamen for Kindle Fire. I det minste ser den ut til å passe i veska mi, det er då alltids noko? Om nokon har sett testresultat, så post dei gjerne i eigen post, eller legg inn lenke i kommentarfeltet!


  Om lesebrett – og besøkelsestid?

  november 16th, 2010

  Trondheim har (relativt) nyleg halde lesebrettseminar. Erfaringane frå dei andre UBa er summerte opp i ein bloggpost frå UBIS. Her står det mykje interessant å lese. Valet står mellom glossy og glamorøst, og lesevenleg i sollys.  Mellom lett og gjenkjenneleg navigering (ta, føle og zoome) og kanskje litt gamaldags (trykke og taste). Mellom fleirbruksbrett med stort distraksjonspotensiale og fokus på det einaste eine (og reine?): lesinga. Det er mykje å ta omsyn til, mange spørsmål å stille. Det spørsmåleg EG stiller meg, er: KVAR er UBB?


  Kindle og våre e-bøker

  oktober 28th, 2010

  © Jon 'ShakataGaNai' Davis / Wikimedia Commons

  Vi har ein aukande stamme med e-bøker, men korleis kan desse lesast av våre forskjellige brukargrupper? På papir? Springer opnar for kapittelvis nedlasting i pdf-format. Kjapt og greitt å skrive ut! Ebrary har auka grensa for kva ein kan skrive ut av gangen frå 5 til 20 til 40 sider.  Kapitlet er innan rekkevidde – utan oppstykka ‘salamiutskrifter’. NetLibrary opnar for utskrift av inntil 60 sider. I prinsippet bra, men navigasjonen i enkelte verk gjer det er vanskeleg å finne fram til aktuelle sider. I Grzimek’s Animal Life Encyclopedia er til dømes kvar side ein separat pdf 🙁

  Kva så med skjermlesing? Studentane stiller hos oss med bærbar maskin, eg høyrer lite om problem med e-boklesing. Men så veit eg jo heller ikkje kor mykje dei prøvar. Og leseplate? UBIS-bloggen melder om problem med å kople Kindle opp mot universitetet sitt nettverk, direkte eller via proxy. Ein må i praksis nøye seg med det som lar seg laste ned på ein PC (for eksempel som pdf) og overførast til Kindleen. Tidsskriftartiklar skulle forsåvidt vere greie (sjølv om finstilte figurar vere vanskelege å lese på ein Kindle-skjerm). Springer-pakka, som altså tillet pdf-nedlasting, synest ideell for lesing på Kidle. Resten kan det vere verre med.

  Eit heilt anna spørsmål er om det er spesielt attraktivt å overføre frå ein laptop til ein Kindle? Ein kunne jo like gjerne kunne lese dokumentet på laptopen i første omgang? Kanskje er iPad redninga, men kanskje vel og studentane berre enkelt å lese på den maskina dei har? Eller på mobilen? Nokon som har sett studentar med Kindle rundt omkring?