Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Kunnskapsdeling – Blogg for Universitetsbiblioteket i Bergen

  juni 24th, 2010
  Dette er Universitetsbiblioteket i Bergen sin kanal for ansatte, og hvor du kan utveksle informasjon om seminarer, konferanser og lignende.

  Du er hjertlig velkommen til å bidra med innlegg og kommentarer til innlegg!

  Se mer om hvordan bloggen brukes under “Om bloggen”.