Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Ane på besøk til Newcastle university library

  november 29th, 2010

  Sommaren 2010 hadde vi Bergen International Week, der det var 30 gjestande bibliotekarar. Ei av desse var Karina Forrest frå Newcastle University Library. Eg er no invitert på gjenbesøk, finansiert med Erasmus-midlar, og reiser til Newcaste 13.-17 desember.
   
  Heimesida til Newcastle University Library: http://www.ncl.ac.uk/library/
   
  Newcastle University Library har fått Charter Mark frå den britiske regjeringa for femte år på rad. Charter Mark er ein nasjonal pris for «excellence» i kundeservice i offentlege tenester. Meir om det her: http://www.ncl.ac.uk/library/about/chartermark.php, og eg har bede spesielt om å få høyre meir om dette.
   
  Eg har også bede om å få lære meir om deira arbeid med den strategiske planen. Meir her: http://www.ncl.ac.uk/library/about/strategic_plan/
   
  Dersom nokon har ønskje om anna eg skal finne ut medan eg er der, gjer vel og sei frå.
   
  Eg skriv sjølvsagt rapport når eg er tilbake.
   
  Helsing
  Ane, Samhum»


  Om lesebrett – og besøkelsestid?

  november 16th, 2010

  Trondheim har (relativt) nyleg halde lesebrettseminar. Erfaringane frå dei andre UBa er summerte opp i ein bloggpost frå UBIS. Her står det mykje interessant å lese. Valet står mellom glossy og glamorøst, og lesevenleg i sollys.  Mellom lett og gjenkjenneleg navigering (ta, føle og zoome) og kanskje litt gamaldags (trykke og taste). Mellom fleirbruksbrett med stort distraksjonspotensiale og fokus på det einaste eine (og reine?): lesinga. Det er mykje å ta omsyn til, mange spørsmål å stille. Det spørsmåleg EG stiller meg, er: KVAR er UBB?


  «Onani med overraskelser» – Ole Bjørn Rekdal ute med ny kronikk

  november 3rd, 2010

  Etter å ha opplevd Ole Bjørn Rekdals eminente foredrag om kildebruk, kildekritikk og siteringspraksis på NFFs halvdagsseminar nylig, er det en fornøyelse å anbefale denne kronikken publisert på Forskning.no i går.
  Et særdeles morsomt eksempel på feiltolkning av sitater…
  http://www.forskning.no/artikler/2010/november/269362