Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Om lesebrett – og besøkelsestid?

  Trondheim har (relativt) nyleg halde lesebrettseminar. Erfaringane frå dei andre UBa er summerte opp i ein bloggpost frå UBIS. Her står det mykje interessant å lese. Valet står mellom glossy og glamorøst, og lesevenleg i sollys.  Mellom lett og gjenkjenneleg navigering (ta, føle og zoome) og kanskje litt gamaldags (trykke og taste). Mellom fleirbruksbrett med stort distraksjonspotensiale og fokus på det einaste eine (og reine?): lesinga. Det er mykje å ta omsyn til, mange spørsmål å stille. Det spørsmåleg EG stiller meg, er: KVAR er UBB?

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.