Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Lenker
  • Om bloggen
  •  

    Nordisk juridisk bibliotekmøte 2012. Reiserapport

    oktober 29th, 2012

    «Globalisering av jussen – biblioteket i et internasjonalt miljø». Dette var temaet for Nordisk juridisk bibliotekmøte i Uppsala 13.-15. juni 2012. Hvordan påvirkes utdanningen av jurister og den juridiske forskningen i de nordiske landene av at jussen internasjonaliseres? Hvordan påvirkes lovgivningen? Og hvilke konsekvenser får dette for tilbudet og tjenestene i de juridiske bibliotekene? Temat ble belyst ut fra flere synsvinkler. Fra Bibliotek for juridiske fag, Universitetsbiblioteket i Bergen, deltok førstebibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen og hovedbibliotekar Britt-Inger Bjørsvik. Les deres reiserapport.