Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Medan vi ventar på dei nye Kindlane…

  september 29th, 2011

  …kan vi jo lese UBIS sin test av to andre nettbrett. Resultatet er vel etter kvart ikkje heilt overaskande? Ellers går det jo an å ta ein kikk på reklamen for Kindle Fire. I det minste ser den ut til å passe i veska mi, det er då alltids noko? Om nokon har sett testresultat, så post dei gjerne i eigen post, eller legg inn lenke i kommentarfeltet!


  Interessant artikkel om bibliometri fra «Bok og bibliotek» nr. 1 2011

  september 25th, 2011

  Bibliometri
  i fagbibliotek

  Noen glimt fra en
  forskningsintern arena, men som likevel har interesse for
  bibliotekoffentligheten.

  Av Aud Gjersdal, bibliotekar, UB
  Bergen

  Den 28. og 29. september ble
  ”15th Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy” avholdt i Bergen, og vi skal her fokusere på fire presentasjoner herfra. Workshopen ble arrangert av Bibliometrisk gruppe ved Universitetsbiblioteket i Bergen, og det er første gang siden starten i 1996 at et universitetsbibliotek er arrangør. Dette er en nordisk arena for formidling av bibliometrisk forskning, både mellom forskningsgrupper internt, og mellom forskningsgrupper og doktorgradsstudenter. En kan si at dette er en forskningsintern arena, men som likevel har interesse for bibliotekoffentligheten.

  Les hele artikkelen her:

  Bibliometri i fagbibliotek


  Innovation Through Internationalisation – Poster frå IFLA

  september 21st, 2011

  Poster gjengitt etter avtale mellom forfatterne Almuth Gastinger og Solveig Taylor fra NTNU og Ane Landøy. Posteren om internasjonalisering blei presentert på IFLA-møtet 2011. KLikk på bildet for å sjå originalposteren.

   

   

   


  Digital formidling av ”materialitet”

  september 7th, 2011

  Fig. 1: Ralph Wilson sammen med Edna og Alik.

  Jeg tenkte jeg skulle dele oppgaven jeg skrev på HiO høsten 2010, da jeg tok kurset «Fotografi – bevaring og formidling». Den noe omskrevete teksten gjør rede for mitt syn på formidling av historiske fotografi. Takk til Billedsamlingen for all hjelp!

  Ralph L. Wilson etterlot seg en samling negativer, papirkopier og album som gir en spennende inngang til hans liv og samtid. Samlingen tilhører i dag Billedsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen. Alle negativene er digitalisert, men bare et utvalg er tilgjengeliggjort på internett i databasen til Billedsamlingen. Ønsket om å tilgjengeliggjøre mest mulig av fotografiene i arkiv, bibliotek og museum, hvordan vi beskriver bildene og hvilke muligheter brukerne har til å søke i bildebaser er med på å løsrive bildene fra, eller endre bildenes kontekst og de sammenhengene fotografen selv ofte laget i sine album eller arkiv. Dette går mot ”the material turn” som fokuserer på fotografi som materielle objekt, der «relation mellan materialitet, innehåll och kontext» (Dahlgren, 2009, s. 63) setter enkelt fotografi i en helhetlig sammenheng. Hvordan kan vi kombinere tilgjengeliggjøring på internett og samtidig forsøke å formidle fotografiets materialitet? Hva har søkepraksisen og hvordan vi tradisjonelt har laget bildebasene på internett å si for forståelsen av fotografiet som kulturelt objekt?
  Read the rest of this entry »


  Kommentar til DigUiB

  september 7th, 2011

  UB har en side som heter digitalt; de digitale samlinger ved
  Universitetsbiblioteket i Bergen. Dette er ikke det samme som Bora.
  Spesialsamlingene har lagt ut krigstrykk og gamle bøker her. Det norske
  institutt i Athen har digitalisert 58 bøker og tidsskrift, den siste innførselen
  ble gjort for 2 uker siden. The Mahmoud Salih Collection består av 121
  kart,bøker,dokumenter etc om Sudan. Det finnes ingen lenker fra UB sin
  hjemmeside til dette. De fleste dokumentene er heller ikke lenket til Bibsys som
  e-ressurser (f.eks Peel, Sidney: The binding of the Nile and the new
  Sudan)Treffene kommer via Google fra folk som mer eller mindre vet eksakt hva de
  leter etter. Hvis UB skal satse på digitalisering, e-bøker og e-ressurser, er
  det viktig at det er lett tilgjengelig og søkbart fra våre sider, UiB eller
  Studentportalen.

  Med vennlig hilsen Nils-Erik Moe-Nilssen UBBSPES


  Digitale tags i lærebøker

  september 5th, 2011

  Ugeskrift for Læger har lagt ut en video om digitale tags i læreboka «Gynækologi» (Munksgaard 2011). Smart?