Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Bibliometri ved UB

  september 20th, 2012

  Jeg vil lede oppmerksomheten til en velskreven artikkel av Aud Gjersdal på Bok og Bibliotek, Grunnprinsipper i bibliometri, der hun innleder med

  » Forskere skriver tekster som blir publisert, indeksert i bibliografiske databaser, og gjenfinnes deretter av andre forskere. Slik vitenskapelig kommunikasjon studeres kvantitativt innenfor bibliometri, som er et viktig fag innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap.»

  Så vidt jeg tolker utgiveren legges pdf-versjonen i arkivet med et etterslep på ca 1 utgave i forhold til siste utgivelse. Antar at trykte versjoner verserer ved de forskjellige bibliotek – løp og les.

   

  Susanne