Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Research Work Act (RWA)

  januar 30th, 2012

  RWA (Research Work Act) er eit amerikansk lovforslag som vil innebere innskrenka høve for institusjonane som finansierer forsking (eksempelvis NIH) til å krevje at forskinga skal gjerast fritt tilgjengeleg (Open Acess). Bak forslaget har AAP (Association of American Publishers) stilt seg, sjølv om medlemmer som Nature Group og MIT Press er imot lovforslaget (iflg Wikipedia).

  På den andre sida står Open Science og Open Access-rørsla, saman med forskarorganisasjonar (e.g International Society for Computational Biology) og einskildforskarar. Det er vanskeleg å få oversikt over landskapet, men her er noko av det som skrivast om saka:

  The Lancet: The Research Works Act: a damaging threat to science

  Wired: The open-science movement catches fire

  Forbes: Elsevier’s Publishing Model Might be About to Go Up in Smoke

  Nature Group: STATEMENT FROM NATURE PUBLISHING GROUP AND DIGITAL SCIENCE

  Og nokre oppklaringar frå

  Copyright Librarian: Academic publishing is full of problems; lets get them right.

  Legg gjerne til fleire lenker!

  Update (fleire lenker):

  ScienceInsider: Thousands of Scientists Vow to Boycott Elsevier to Protest Journal Prices

  The Economist: The price of information: Academics are starting to boycott a big publisher of journals

  (avsluttar med «Beware, then, the Academic spring.»)
  Forskning.no: Forskere boikotter tidsskriftgigant

  Science in the Open: The Research Works Act and the breakdown of mutual incomprehension
  (Forlag mot forskar mot finansieringsinstitusjon:  Kven eig resultata?)

  Vil du følgje diskusjonen online, går i alle fall deler av diskusjonenh under #AcademicSpring

   


  Reiserapport Kampala (Makerere), Addis Abeba og Juba januar 2012

  januar 30th, 2012

  Av Ane Landøy, Ole G. Evensen

  Makerere

  –    Prosjektmøte med Elisam Magara og accountant Mark Katusiime, i forbindelse med nært forestående årsrapportering, inkl økonomirapport

  –    Møte med Robert Kakembo, Agnes Nassiwa: Prosjektrapportering og aktiviteter i Julap, planer for Latina i Afrika sommeren 2012 og overrekkelse av bilde fra Randi.

  Overrekking av Sophus Tromholt foto

  Omvisning i ny fløy i Biblioteket Omvisning i ny fløy i Biblioteket

   

  Addis

  NUFU/NOMA Regional Conference African-Norwegian partnerships in academic capacity building at a crossroads – achievements, experiences and the way ahead.

  Det tredje regionale møtet for alle NORAD-finansierte samarbeidsprosjekt i høyere utdanning. Kombinert rapportering og diskusjoner, og også informasjon om det kommende Norhed-programmet.

  Også tid for nettverksbygging og sosialt.

  Main objectives for the conference are:

  •    to present results, achievements and experiences from the NUFU and NOMA programmes/projects covering the period 2006-2011

  •    to explore avenues for future collaboration in research and higher education

  •    to contribute to the establishment of new networks across existing collaborative relations, in particular South-South collaboration.

  Addis Project fact sheet-JULAP

  Addis Project fact sheet-EDLIB

  Addis Project fact sheet-LIST-C

  Conference 2012 Jan-17-18

  Møte advisory group NUCOOP Office (Agenda)

  1: Opening the meeting by the chairperson

  2: Introduction of the AC members, Coordinators and their deputes

  3: Briefing on Nucoop office activities in 2011

  4: Update from the Nucoop office

  5: Review of office assessment and recommendation done in 2011

  6: Workplan for 2012 and Discussions

  7: information on Nucoop Guest house

  8: Any other business

  Juba

  Synfaring: Fysiske og konkrete resultater av samarbeidet:

  Bibliotekutvidelse Bibliotekutvidelse

  Print/copy unit Gjestehus

  Fredag 20.1.2012 – Offisiell åpning Library and Information Science Training Center (LIST-C)

  Offisiell åpning Library and Information Science Training Center (LIST-C)

   

  Lørdag 21.1.2012 – Prosjektmøte JULAP og EdLib med Faiza, George, Julius og James: Planlegging av rapportering, annual meeting, diskusjon av aktiviteter i 2012.

   

   

   

   

   


  Apropos Dewey og Linked data

  januar 26th, 2012

  Litt morsomt det som står på WebDewey-bloggen til NB i dag.

  Sigrun


  Lesebrett-forsøk

  januar 25th, 2012

  Kan en iPad forbedre studentenes studiehverdag, er våre nåværende tjenester kompatible med iPad og hvordan kan Læringssenteret tilpasse sine tjenester til ny teknologi/bedre tilrettelegge for ny teknologi?
  Les mer

  Aud

   


  Realfagbibliotek på flyttefot

  januar 17th, 2012

  Det i Oslo, altså, ‘Det Nye’! Måndag startar sjølve flyttinga, men antar at 215 m ikkje er 215 hyllemeter 😉 Les meir om det heile på nettsidene til UiO.

  No er vi spente på når det blir vår tur!


  Nye bøker innenfor biblioteksfag

  januar 12th, 2012

  Her er en liste over bøker som er bestilt innenfor biblioteksfag i 2011 (og litt inn i 2012).

  101 ideas for successful library management
  A social history of knowledge II
  ALA glossary of library and information science
  Bibliometrics and citation analysis
  Bokens materialitet
  Book repair
  Bookwork
  Change of state
  Collection development in the digital age
  Critical theory for library and information science
  Demystifying the Institutional Repository for Success
  Digital libraries and information access research perspectives
  Digital Rubbish
  Embedded librarians : moving beyond one-shot instruction
  Encyclopedia of library history
  Envisioning future academic library services
  Evaluating the impact of your library
  Facilitating access to the web of data
  Getting started with cloud computing
  Harrod’s librarians’ glossary and reference book
  Indexing : from thesauri to the semantic web
  Information obesity
  Information representation and retrieval in the digital age
  Introduction to digital library management
  Introduction to modern information retrieval
  Kataloger og katalogisering
  Knowledge management : an introduction
  Knowledge management in theory and practice
  Leading change
  Learning at the library
  Librarianship an introduction
  Libraries for users
  Library and Information Science in Developing Countries
  Library collection development policies
  Linked Data
  Making a difference leadership in academic libraries
  Managing Intellectual Capital in Libraries
  Managing Your Library and its Quality
  Marketing strategies for digital repositories
  Mentoring in librarianship
  Modern information retrieval
  Next-gen library catalogs
  No shelf required
  Nye vidensmedier
  Oplysningens blinde vinkler
  Opplysning, vitenskap og nasjon eks 2
  Paper Machines
  Parents of invention
  Practical research methods
  Qualitative research and the modern library
  Reading and writing the electronic book
  Reading communities from salons to cyberspace
  Shaping the future
  Social media marketing
  Strategic Business Development for Information Centres and Libraries
  Subject Specialists in the 21st Century Library
  Termlosen
  The Atlas of new librarianship
  The Data deluge
  The Fourth paradigm
  The Google generation
  The Googlization of everything
  The Library marketing toolkit
  The Master switch
  The No-nonsense guide to training in libraries
  Transforming research libraries for the global knowledge society
  University Libraries and digital learning environments
  Working in the Virtual Stacks

  Send gjerne kommentarer eller innkjøpsforslag til aud.gjersdal@uw.uib.no
  (eller via kommentarfeltet i bloggen)


  Online Information 29.11-01.12.11

  januar 2nd, 2012

  I slutten av november var Karin R. og eg på konferansen Online Information i London, medan Ole Gunnar var på utstillingsdelen. Sentrale tema frå føredraga eg fekk med meg var mobile tenester og app’ar, collaborative consumption, big data, linked data, e-bøker og søking. Her kjem ei oppsummering av nokre av føredraga eg høyrde:

  Phil Bradley: Google+ : is it a plus or minus for librarians
  – Google har aldri vore særleg gode på sosiale medium, kanskje er Google+ deira siste sjanse for å lykkast innan sosiale medium?
  – Skal ein vere på sosiale medium må ein bygge opp profilen sin med informasjon. Berre på denne måten kan ein bygge tillit, som er essensielt i sosiale medium.
  – Bibliotek bør vere der brukarane og samtalane er: “People who want to know stuff ask people they know. You have to make sure that you’re one of them”.
  – Bibliotek kan t.d. bruke Google+-hangouten til instruksjonar, konversasjonar og skjermdeling og lage spesifikke målgrupper (sirklar) som ein kan skreddarsy informasjon til.
  – Negative sider ved Google+ (innvendingar han har høyrt): ein må bruke verkelege namn, manglande kritisk masse, “éin til å lære”, førebels få firma, antihaldning mot sosiale medium.
  – Websider er døande, det er ressursane som er i sosiale medium som er framtida.
  – Kva biblioteket må starte med: engasjere oss med brukarane våre uavhengig av kvar dei er, verte utgjevarar for å fjerne hinder, verte “the librarian militant”
  – Kva biblioteket må slutte med: sjå på sosiale nettverk som ein stad kor me leverer einvegsinformasjon, sjå på artefakten som kunnskapen, tru at me eig “community materials”, tru at me er i bokbransjen.

  Read the rest of this entry »


  Biblioteklaboratoriet 18.11.11

  januar 2nd, 2012

  Bottom up. Hva skjer i den bibliotekteknologiske undergrunnen?

  Biblioteklaboratoriet heldt sitt siste seminar 18.11.11 på HiOA (http://biblab.no/blog/archive/2011/09/29/bottomup.html).

  Benjamin Rokseth og Asgeir Rekkavik frå Deichman haldt innlegget “Deichmanske bibliotek – fra marc til web”:
  – Opne standardar og kjeldekode er drivarar for deling, samarbeid og utvikling basert på behov.
  – Deichman har bl.a. hatt eit prosjekt der dei har sett opp publikumspc-ar basert på open kjeldekode: http://digital.deichman.no/blog/2010/10/14/om-vare-publikumspc-er/
  – I dag er biblioteka si formidling på nett fragmentert, dette vil Deichman prøve å samle og gjenbruke via semantisk web. Dei har RDF-isert over 400 000 boktitlar frå katalogen sin, ca. 3000 omtalar frå Ønskebok og ca. 700 eigne bokomtalar.
  – Dublin Core og BIBO er dei viktigaste standardane for å skildre biblioteksrelatert materiale.
  – Ressursar som vert skildra betre av andre bør lenkast til!
  – Biblioteka må vekk frå katalogkort-tanken, kvar opplysning må kunne stå for seg sjølv.
  – Lenke til presentasjonen: http://rdf.deichman.no/presentations/presentasjon-biblab-2011-11-18.svg#1_0

  Read the rest of this entry »