Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  ISI WoS og EZ-Proxy

  juli 27th, 2011

  Sidan det er ferietid og litt vanskeleg å vite kven som bør ha denne informasjonen akkurat no, prøvar eg meg med kunnskapsdeling her på bloggen. Det viser seg at ISI WoS og dei andre Thomson-Reuters-basane i augneblinken ikkje fungerer via proxserveren. Såvidt eg kan forstå, skuldast det oppdateringar frå Thomon-Reuters si side (endra url, blant anna), og brått kjennast ikkje vår proxyserver igjen av ISI. Har testa, og ikkje funne problem med andre basar eller med tidsskrift.

  Om nokon mottar frustrerte meldingar frå brukarar utanfor campus som ikkje får søkt som dei skal, kan dette vere grunnen. Reknar med det ordnast såsnart rette vedkomande er tilbake frå ferie, typ over helga 🙂


  OAI7 – 22-24 juni 2011

  juli 18th, 2011

  Jeg og Ingrid deltok i sommer på OAI7 konferansen i Geneve. Konferansen holdes hvert andre år i Geneve og tar opp utvikling av Open Access(OA) både på policyområde og innen tekniske løsninger. I år var det ca. 250 deltakere. Fra Norge var UBO, USIT og Cristin godt representert. Å møte flere i det norske OA-miljøet var veldig kjekt, både faglig og sosialt.

  Før konferanse arrangerte selskapet @mire et brukermøte på Dspace. Webometrics og Google presenterte tips om hvordan arkivene bedre kan tilgjengeliggjøre sine poster for rangering og gjenfinning, men mesteparten av tiden gikk til å gå igjennom nye funksjoner i Dspace 1.7 og kommende 1.8.

  Hovedpoengene jeg merket meg ved under konferansen er:

  • alle arkiv har behov for å utveksle rikere metadata
  • mye av det som er OA i dag benytter lisenser som ikke åpner for viderebruk. Åpenhet er ikke det samme som Creative Commons lisenser (som krever kreditering). Åpenhet på den semantisk veven er «no rights reserved», fordi aggregeringer av metadata er vanskelig å få til når man må kreditere alle kildene til «metadata-bitene»
  • bruk av Linked Data prinsippet for såkalt nanopublisering og «machine-actionable publications» er hot! Nye buzz-ord!
  • «alle» forsøker å integrere arkiv, forskningsdok.-system og institusjonens nettsider
  • årlig er 8% av alle publikasjoner OA
  • Mendeley.com virker som en lovende referansedelingstjeneste

  Les (litt) mer om innleggene på konferansen her, sammen med lenker til presentasjonene:

  https://docs.google.com/document/pub?id=1fbj1hIcBX2F-LmG6IKoVlXcTMTgbH-VjPWNknMi7bp0