Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  OAI7 – 22-24 juni 2011

  Jeg og Ingrid deltok i sommer på OAI7 konferansen i Geneve. Konferansen holdes hvert andre år i Geneve og tar opp utvikling av Open Access(OA) både på policyområde og innen tekniske løsninger. I år var det ca. 250 deltakere. Fra Norge var UBO, USIT og Cristin godt representert. Å møte flere i det norske OA-miljøet var veldig kjekt, både faglig og sosialt.

  Før konferanse arrangerte selskapet @mire et brukermøte på Dspace. Webometrics og Google presenterte tips om hvordan arkivene bedre kan tilgjengeliggjøre sine poster for rangering og gjenfinning, men mesteparten av tiden gikk til å gå igjennom nye funksjoner i Dspace 1.7 og kommende 1.8.

  Hovedpoengene jeg merket meg ved under konferansen er:

  • alle arkiv har behov for å utveksle rikere metadata
  • mye av det som er OA i dag benytter lisenser som ikke åpner for viderebruk. Åpenhet er ikke det samme som Creative Commons lisenser (som krever kreditering). Åpenhet på den semantisk veven er «no rights reserved», fordi aggregeringer av metadata er vanskelig å få til når man må kreditere alle kildene til «metadata-bitene»
  • bruk av Linked Data prinsippet for såkalt nanopublisering og «machine-actionable publications» er hot! Nye buzz-ord!
  • «alle» forsøker å integrere arkiv, forskningsdok.-system og institusjonens nettsider
  • årlig er 8% av alle publikasjoner OA
  • Mendeley.com virker som en lovende referansedelingstjeneste

  Les (litt) mer om innleggene på konferansen her, sammen med lenker til presentasjonene:

  https://docs.google.com/document/pub?id=1fbj1hIcBX2F-LmG6IKoVlXcTMTgbH-VjPWNknMi7bp0

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.