Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Kindle og våre e-bøker

  oktober 28th, 2010

  © Jon 'ShakataGaNai' Davis / Wikimedia Commons

  Vi har ein aukande stamme med e-bøker, men korleis kan desse lesast av våre forskjellige brukargrupper? På papir? Springer opnar for kapittelvis nedlasting i pdf-format. Kjapt og greitt å skrive ut! Ebrary har auka grensa for kva ein kan skrive ut av gangen frå 5 til 20 til 40 sider.  Kapitlet er innan rekkevidde – utan oppstykka ‘salamiutskrifter’. NetLibrary opnar for utskrift av inntil 60 sider. I prinsippet bra, men navigasjonen i enkelte verk gjer det er vanskeleg å finne fram til aktuelle sider. I Grzimek’s Animal Life Encyclopedia er til dømes kvar side ein separat pdf 🙁

  Kva så med skjermlesing? Studentane stiller hos oss med bærbar maskin, eg høyrer lite om problem med e-boklesing. Men så veit eg jo heller ikkje kor mykje dei prøvar. Og leseplate? UBIS-bloggen melder om problem med å kople Kindle opp mot universitetet sitt nettverk, direkte eller via proxy. Ein må i praksis nøye seg med det som lar seg laste ned på ein PC (for eksempel som pdf) og overførast til Kindleen. Tidsskriftartiklar skulle forsåvidt vere greie (sjølv om finstilte figurar vere vanskelege å lese på ein Kindle-skjerm). Springer-pakka, som altså tillet pdf-nedlasting, synest ideell for lesing på Kidle. Resten kan det vere verre med.

  Eit heilt anna spørsmål er om det er spesielt attraktivt å overføre frå ein laptop til ein Kindle? Ein kunne jo like gjerne kunne lese dokumentet på laptopen i første omgang? Kanskje er iPad redninga, men kanskje vel og studentane berre enkelt å lese på den maskina dei har? Eller på mobilen? Nokon som har sett studentar med Kindle rundt omkring?


  Nye Websider ved UBO

  oktober 21st, 2010

  UBO lanserer i dag sine nye websider. Mitt førsteintrykk er at dei nye sidene tar seg mykje betre ut enn dei gamle, og at manøvreringa er meir logisk og naturleg. Sleit mange gongar med å finne fram på dei gamle, eg.

  Men klikk på bildet over, sjå sjøl og bedøm! Inspirasjon til våre?


  Publisering utan heft(e)

  oktober 13th, 2010

  Elsevier lanserer heftefri publisering:

  Elsevier announced the launch of Article-Based Publishing — a new publishing model that publishes articles as final and citable without needing to wait until a journal issue is complete.

  Slik det ser ut for meg,  ligg forskjellen i at artiklane allereie er siterbare, med endelege metadata. Så slepp vi sidetalslause [Epub ahead of print]-meldingar frå PubMed, for eksempel. I praksis ligg vel allereie veldig mykje litteratur tilgjengeleg i god tid før heftet offisielt er ute. Men altså utan endelege data. Hovudbry ved sitering og ved nedlasting til EndNote. Ein har vore nøydd til å gå tilbake for å sjekke endelege data. Til no, altså!

  Mindre hefte, mindre heft 😉

  Hege F.


  BoB har fått nye hjemmesider

  oktober 13th, 2010

  Bergen Offentlige bibliotek har fått  nye hjemmesider 
  Det er mye letter nå å se hva de kan tilby, er det ikke? Og dessuten ser sidene hyggeligere ut enn de gjorde før.

  Prøv å klikke på «russkij» øverst til høyre og se hva som skjer…

  De har  en google-lignende søkeboks for søk i katalogen.
  Hurra, du blir kobla videre når du søker på hc andersen :-). 10 poeng til Bibliofil.
  Men akk, det skjærer seg når du søker på Andersen, HC 🙁
  Det er ikke lett å lage geniale søkebokser, bare å slå fast.

  Ser at det nye bibliofil-grensesnittet viser fasetter i høyre marg, ok, det er vi vant til nå.  Men  Bibliofil viser avgrensingsfasettene med antall treff  Scuba Site   Hvem sier at indekser ikke er noe for brukerne 😉

  Sigrun


  Creating Knowledge VI

  oktober 11th, 2010

  Video av keynotes: http://creatingknowledge.blip.tv/
  Nettadressen for konferansen http://ck-vi.uib.no har programoversikt med abstracts. Der finner du også en fane med lenke til konferansebloggen med litt av hvert, eksempelvis bilder, produserte posters osv….

  Enjoy!

  Mvh. Anne Sissel


  Nordisk fjernlånskonferanse

  oktober 11th, 2010

  En liten oppsummering fra 3 dag , onsdsg 6.10
  Innleggene handlet om samlingsutvikling, kassering og depotsamlinger. Mye har relevans til vårt UB. Ett innlegg handlet om referansebibliotekaren. Foredragsholderen innrømmet at hun visste lite om fjernlån før hun kom til konferansen, men hadde lært mye disse dagene. Tror det er viktig for alle som jobber med informasjon og undervisning å ha noe kunnskap om hvor lett/vanskelig det er å få tak i dokumentene.Siste del av dagen var viet de tre prosjektene for «bibliotekvakten» (har litt forskjellig navn) i Finland, Sverige og Danmark. Fokebibliotekene er
  største bidragsyter til denne i alle landene, men også fag-og forskningsbibliotekene deltar. Vi bidrar gjerne med mer informasjon fra konferansen seinere.
  Vi fikk tilbakemelding fra flere norske kolleger om at fjernlånet fra oss (kanske mest UBBHF) tar veldig lang tid,
  vi må se på rutinene , starter med det på UBBHF i morgen.

  Anne, Feng-Xia og Kari


  Interessante forelesninger

  oktober 11th, 2010

  Dag fant dette i en ukemail fra Inst. for fysikk og teknologi:
   
  Workshops/talks – Karen Lunsford, professor of writing
  As part of the project «Writing from bachelor to PhD», professor of writing Karen Lunsford will offer the following workshops/talks in October:

  o Academic Writing for Grads, Postdocs, and Faculty
  In this workshop, we will discuss how successful scientific articles, grant proposals, and abstracts present and justify research questions. Open for all interested!

  Time and place: 13 October, 10:15-12:00, Large Auditorium, HIB (Thormøhlensgate 53)
   

  o Solutions for Plagiarism
   We will talk about different types of plagiarism, their causes, and solutions. Open for all interested! 

  Time and place: 27 October, 10:15-12:00, Large Auditorium, HIB (Thormøhlensgate 53)


  Bibliotekportalen til Ghent

  oktober 6th, 2010

  Bibliotekportalen (Leif Magne og Aud) var på IGELU-konferanse i Ghent i begynnelsen av september. SFX sin oppfinner, Herbert van de Sompel holdt det kanskje mest interessante foredraget.  Han pekte på at der er nye muligheter når det gjelder «data», og brukte en ny term: «Data librarian».

  Van de Sompel har også vært med å skrive en ny viktig rapport, som ble offentliggjort 6. oktober, og som han anbefalte: Riding the wave 

  Aud


  Fagreferentkonferansen 2010

  oktober 6th, 2010
   

  Ellen har sendt lenke til programmet, som igjen lenker til de forskjellige innleggene:
  http://www.uis.no/bibliotek/fagreferent_2010/program/
   
   

  Mer fra fjernlånskonferansen

  oktober 6th, 2010

  Siste post på programmet i går: mottakelse på Aalto universitetsbibliotek i Espoo.
  Mat og drikke og mange hyggelige bibliotekmennesker og bibliotekband: Steel shelves band med bibliotekdirektören for Aalto som vokalist (noe for deg Randi:) ) og konferanseorganisatoren på gitar, heftig.

  Har värt tett program i hele dag. Redaktören for «Interlending and document supply» satte fjernlån i en verdenkontekst, representant for fjernlånsgruppen i IFLA informerte om deres aktivitet. Innleggene videre satte fjernlån også i internasjonal sammenheng, der også  fjernlån blir sett i sammenheng med akvisisjon, skal vi låne eller kjöpe, ordet som hele tiden går igjen er :»resource sharing».
  Både Danmark, Sverige og Finland har fortalt om sine prosjekter for effektivisering av fjernlån. Det er ikke veldig imponerende, hörte også om det samme for 4 og for 2 år siden, problemet er mye at de har forskjellige «husholdningskataloger» som det vanskelig med effektiv kommunikasjon. Også i år konkluderer vi med at vi som har ett felles system er heldige! Det var også et foredrag om den franske samkatalogen Sudoc og deres videre planer. Vi vet av erfaring at den stadig forbedres, så ofte går det greit å bestille fra franske bibliotek nå.

  Siste sekvens i dag var igjen British library med den fengende tittelen:»What do Toyota and the British library have in common». Det var mye ifölge foredragsholder i forhold til effektivisering, rasjonalisering og omorganisering. Et spennende innlegg som har relevans for vår hjemlige situasjon/omorganisering.

  Vi har også rukket ettermiddagstur, för det nå er middag om 40 min.

  Beste hilsen Anne, Feng-Xia og Kari