Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Fra fjernlånskonferansen i Helsinki

  oktober 5th, 2010
   
   
  Hilser fra en nydelig plass med flott vär her i Hanasaari, 10 min.. med buss fra Helsinki.
   
  Förste dag. div presentasjoner av systemer vi bruker – noe nytt og noe kommersielt.
   
  OCLC- her var mye kluss, huff og huff, dårlig reklame!
   
  SUBITO som vi alle er så glad i 🙂
  For et par dager siden ble ny sökeside for artikler lansert. Her er mange muligheter også for direkte viderebest. fra sök i PubMed til bestilling i SUBITO. Etterspörselen av artikler går ned, en av forklaringene er Kopinor-
  avtalen i Norge.. .
  Har nettopp spurt SUBITO om mulighet for videresending til sluttbruker, her jobbes det.
  Nyhet: China direct. Tre store kinesiske bibliotek har inngått avtale med SUBITO om levering av artikler
  fra kinesiske tidsskrifter.
  Antall bokbestillinger öker, på direkte spörsmål nå nettopp sier de at de diskuterer å få flere bibliotek til
  å låne ut sine böker. Noe Kari er veldig glad for.
   
  British library på vei ut av mörket.
  Nedgang i etterspörsel også her, skylder på den ökonomiske situasjonen. De vil nå nye höyder ved å investere
  i ny teknologi, nye bestillingssider lanseres sommeren 2011, ikke minst skal de digitalisere egne samlinger og
  levere digitale artikler direkte fra utgiver. Pris???
   
  GOPORTIS–NYHET SPESIELT TIL UBBMED/OD
  Tre statlige tyske bibliotek samarbeider om en portal innen medisin, teknologi og ökonomi.
  F.eks, MEDPILOT ,består av 44 databaser, sjekk denne. 
   
  De kommersielle:
  RELAIS  er en fjernlånstjeneste som kan kobles til de fleste bibliotekssystem.Brukes av mange finske bibliotek.
   
  LM-information delivery. Virker som et firma for de som skal outsource tjenester.
   
  Hilsen  tre glade jenter.
   
  Anne, Feng-Xia og Kari

  Forskning.no – om siteringspraksis

  oktober 1st, 2010

  Anbefalt lesestoff for dem som skal på NFFs halvdagsseminar «Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften – om kildebruk, kildekritikk og henvisningspraksis»  torsdag  21. oktober og andre interesserte. 
  I Forskning.no har Ole Bjørn Rekdal en artig kronikk.
  http://www.forskning.no/artikler/2010/september/266394

  Hilde


  Kunnskapsbasert bibliotekpraksis

  oktober 1st, 2010

  Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen arrangerte nylig et to-dagers seminar om kunnskapsbasert bibliotekpraksis med Andrew Booth fra Sheffield University.

  Fra Universitetsbiblioteket i Bergen deltok Regina Küfner Lein, Britt Inger Bjørsvik, Marit Kullerud og Hilde Wedvich. 

  Det var to lærerike dager hvor vi gjennom praktiske øvelser fikk tatt i bruk metoden og tankegangen bak kunnskapsbasert praksis på dagsaktuelle problemstillinger innen vår sektor. 

  For dem som ønske å sette seg skikkelig inn i hva kunnskapsbasert bibliotekpraksis er, kan Andrew Booths bok Evidence-based practice for informations professional: a handbook  anbefales.