Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Forum for teologi og religionsfaglige bibliotek

  november 24th, 2011

   

  Forum for teologi og religionsfaglige bibliotek (FTRB).
  UB Bergen er med i FTRB og har vore med iallfall sida 2004.
  FTRB er eit nasjonalt teologi og religionsfaglig forum som treffast årlig for å styrke og oppdatere fagkunnskapen til bibliotekarar, og for å informere om korleis dei ulike biblioteka fungerer. FTRB er og medlem av BETH som representerer internasjonale teologiske bibliotek.

  I år var samlinga på Ansgarskolen og Universitetet i Agder (10.-11.11.11)
  På Ansgarskulen haldt 1.amanuensis i bibelvitskap Årstein Justnes eit innlegg om Mindfulness. Vi var og på ekskursjon på utstillinga Himmelen over Sørlandet.
  Dag 2 var vi på UiA der biblioteket minner om NHHs bibliotek, der biblioteket fysisk er inkorporert i universitetsbygget. Dei har og informasjonteneste og it-hjelp i biblioteket.
  UiA har ei samling på 200.000 e-bøker, noko som dekkar 20 % av pensumsamlinga til studentane.
  På UiAs bibliotek fikk vi ei omvising i Ro-samlinga og ei utstilling om Abel.
  Irene Trysnes (UiA) hadde ei førelesing for oss om Gud på Sørlandet, ei religionssosiologisk framstilling om tru blant unge trusutøvarar der ho og såg på korleis utøving av tru arta seg med omsyn til rus og kristne festivalar, der dans og musikk er mykje meir akseptert enn slik ein kjende kristne miljø tidligare.

  Som fagreferent finn eg desse samlingane svært lærerike. Tidligare nytta vi også desse samlingane til å oppdatere BIBSYS’ emneportal om religion og filosofi. Eg har skjønt at vi som arbeider med religion og teologifaglige aspekt er unike i nasjonal samanheng når det gjeld faglige samlingar utanom fagreferentkonferansane. Om du vil vite meir, berre spør!

  – Solveig Kavli, Universitetsbibliotekar bibliotek for humaniora.
  For meir om kven som er med sjå lenke:

  http://folk.uio.no/sveinb/ftrb/ftrb.pdf


  Det norske e-bokbrukarane og deira lesebrett…

  november 22nd, 2011

  Libris og Norli lanserte førre veke eit nytt lesebrett (Kibano), med magnetkort (Digikort). Dette magnetkortet er av same type som tidlegare er i bruk for lydbokløysinga Digibok. Tanken er at ein kan kjøpe nye bøker (magnetkort) fysisk i bokhandelen. På den andre sida KAN ein også laste ned bøker til Kibano via wi-fi.

  Dette vekte ein twitterstorm (eksempelvis #magnetk0rt, #magnetbok og #norli). Kritikken har gått på at 1) teknologien er gamaldags og tilbakeskuande, at 2) Norli vel å satse på ei slik fysisk løysing når det framleis ikkje eksisterer ei smidig løysing for bokkjøp via nedlasting (Ordskya har sine manglar),  og 3) at kritikarane har vanskar for å tru at det finst ein bærekraftig marknad for slike produkt. Med andre ord, at navigasjons- og nedlastingsskrekk vanlegvis er kopla med skjermskrekk. Har du ikkje skjermskrekk, klarer du fint å laste ned.

  Legg til frustrasjonen over at det heller ikkje er lovleg å kjøpe ei norsk bok og legge på det lesebrettet ein vil (e.g. Kindle),  så får du ein høg temperatur.

  Det er jo uvisst kva, om noko, lanseringa får å seie for oss på UB. Det er likevel greitt å ha ein viss idé om kva som skjer der ute. Lenkar til fire nye innlegg i e-bokdebatten:

  Tore Neset: Jeg, en boktyv

  Eirik Newth: En iPod med påklistret kassettspiller

  Thomas Nortvedt (Forbrukerrådet): Norsk bokbransje: Nå også med magnetbok

  Jon Hoem:  Libris med eget lesebrett

   

   


  Utrecht Network staff training week 17-21 October 2011

  november 18th, 2011

  E-tilgang, informasjonskompetanse i praksis, brukerstøtte, informasjonsetikk og plagiering var noen av temaene på workshopen som ble holdt en liten senhøstes uke i Reykjavik.

  Workshopen var et samarbeid mellom Universitetet på Island, Universitetet i Bergen og Universitetet i Bologna med støtte fra Utrech Network.

  29 deltagere fra 12 land utgjorde en engasjert og fargerik forsamling som delte erfaringer fra sine institusjoner og bibliotek.
  Fra UBB deltok Brita Hekland og undertegnede.

  Presentasjonene fra UN staff training week in Reykjavik

  Første dag var i sin helhet viet interessante presentasjoner over Islandske databaser og ulike løsninger. Ôrn Hrafnkelsson, direktør for bevaring og digitalisering presenterte Timarit.is hvor trykt materiale fra aviser og tidsskrift fra Færøyene, Grønnland og Island er digitalisert og tilgjengeligjort for allmenheten.

  Kristinn Sigurdsson , IT-sjef ved universitetsbibloteket beskrev deres Web-arkiv: Vefsafn.is hvor alle islandske websider samles. I 2003 fikk Island en så kalt «Electronic legal deposit law» som gjorde det mulig å begynne dette arbeidet.

  Gegnir, Islands nasjonale bibliotekkatalog ble presentert av Sveinbjørg Sveinsdóttir. De bruker Aleph biblioteksystem fra ExLibris og har nettopp lansert sin integrerte søkeportal leitir.is basert på PRIMO.

  Hvar.is som er deres «Bibliotekportal» for databaser og e-tidsskrift er et konsortium med 200 medlemmer og ble presentert av konsortieleder Birgir Björnsson.

  Om ettermiddagen fikk vi en inspirert omvisning
  av Prof. Ingjaldur Hannibalsson ved School of business, Universitetet på Island, som tok oss rundt på universitetsområdet og presenterte bygningenes historie og egenart. En kuriositet var beskrivelsen av «universitetslotteriet» som delvis har finansiert en del av bygningsmassen gjennom årene. Da det er «lettere å få folk til å gamble enn å betale skatt» som han sa, hadde dette vært en vellykket finansieringsmåte ..:-)

  Andre dag flyttet vi oss fra universitetsbiblioteket til School of Education library hvor vi fikk en presentasjon av biblioteket og institusjonen av direktør Gunnhild Kristin Björnsdottir før vi gikk løs på deltakerpresentasjoner og postere om praksis og informasjonskompetanseprogram. Åtte presentasjoner som på ulik vis viste eksempler fra egen institusjon.

  Katalin Kálóczi fra University Library of Eötvös Lorand University i Budapest presenterte konverteringsprosjektet «Ulibica-a catalogue going to web». Ublica, som betyr «smil» på russisk, har vært en stor utfordring både teknisk og ressursmessig, men allikevel klarte de å gjennomføre prosjektet på svært kort tid.
  Da katalogen var ferdig, auksjonerte de bort kopier av de gamle katalogkortene signert av direktøren. Inntekten av salget ble på hele 7,5 mill Florentiner og gikk til et veldedig formål.

  Baldur Sigurdsson presenterte skrivesenteret ved School of Education som ble etablert i 2009 og hvor han er direktør. Bakgrunnen for oppretting av et skrivesenter var at studentene trengte mer og forskjellig type brukerstøtte som ikke var direkte knyttet til faget, men til skriveprosessen. Noen problemer var felles for alle studenter gjennom hele studiet, men ingen følte at dette var «deres» jobb. Dette udekkete behovet blir nå ivaretatt gjennom skrivesenteret som gir hjelp til ulike aspekter ved akademisk skriving. Senteret som er et samarbeid med biblioteket og lokalisert der, gir kurs og veiledning i spørsmålformulering, prosjektplanlegging, litteratursøk, bruk av kilder, Word, EndNote og veiledning i å skrive en god akademisk tekst. Det er bygget opp et team med forskjellig kompetanse som gir studentene en helhetlig brukerstøtte i hele studietiden.

  Tredje dag hvor vår egen Brita Hekland var chairman, begynte med et utmerket foredrag av professor Ágústa Pálsdóttir ved avdeling for bibliotek og informasjonsvitenskap ved Universitetet på Island. Temaet var informasjonskompetanse i utvidet forstand – ikke bare som en viktig sak for universitetsbibliotek, men som en danningsprosess for livslang læring som kritisk og våken borger.

  Fra Europas eldste universitet – Universitetet i Bologna – beskrev Alina Renditiso deres erfaringer fra brukerundervisning. For å heve kvaliteten på brukerundervisning drev de intensiv trening av kursholdere – såkalt «training for trainers» – som var et 40 timers kurs for biblotekarer hvor det ble lagt vekt på kommunikasjonsteori og læringsstiler mm. De hadde også foretatt en stor nasjonal undersøkelse til alle bibliotek om deres praksis innenfor informasjonskompetanse. Undersøkelsen viste at det er et stort underbruk av baser og ressurser og at brukerundervisning når for få.

  Fra Estonia beskrev Singe Bachmann fra universtietet i Tartu og Triin Kaasik fra Tallin universitet deres brukerundervisning hvor de strot sett statset på e-læring. Kursene som er frivillige består av forskjellige moduler med oppgaver og hvor en får studiepoeng ved å fullføre.

  Etter disse innledningene fikk vi så tildelt gruppearbeid med to tema:
  1. Brukerstøtte – hva og hvordan?
  2.Videreutdanning for bibliotekarer – hvilke kompetanse trengs for å gi brukerundervisning på de ulike nivåer?
  Hvordan ser fremtidens universitetsbibliotek ut?

  To høyaktuelle tema som arbeidsgruppene kastet seg over med stor entusiasme. Mye diskusjon og mange og sterke meninger å bryne seg på og ikke minst masse latter.

  Fjerde dag ble igjen innledet av Ágústa Pálsdóttir fra avdeling for bibliotek og informasjonsvitenskap. Denne gang om etisk bruk av informasjon og ansvarlighet i veiledning. De fleste gjør så godt de kan utfra de forutsetningene de har. Bevisst fusk gjelder en liten minoritet, men teknologien gjør det enklere å plagiere og ulovlig nedlasting og brudd på copyright-reglene er et stort problem. Biblioteket har et stort ansvar når det gjelder dette, men spørsmålet er om vi har tilstrekkelig kompetanse, både generelt og spesielt.

  Mer etikkmat fikk vi av Roy Lämmel fra Universitetet i Leipzig som arbeidet med digitalisering av trykt materiale og Vincas Gringas fra Vilnius Universitet som hadde gjort undersøkelse blant studenter om bevisstheten rundt etikk, copyright etc.

  Disse innleggene ble så avrundet med vår eminente film «et plagieringseventyr» som de fleste allerede hadde sett.

  Arbeidsgruppene fikk deretter følgende tre tema å arbeide med:
  1. Hva blir biliotekets rolle i fremtiden – hvilke kompetanse bør en ha og hvor går grensen for service?
  2. Er plagiering et problem relatert til universitetet og i så fall hvordan mestrer universitetetene problemet?
  3. Interesse for samarbeid mellom bibliotekarer innenfor Utrecht Network i fremtiden.

  En fin avslutning på uken var et guidet besøk på kulturhuset hvor de gamle sagaene igjen fikk liv …

  Uken på Island var lærerik og inspirerende og det islandske vertskap hadde tilrettelagt det hele på strålende vis.


  Vi rakk også en tur til den Blå Lagune (vi badet også :-)) – en trollsk opplevelse!


  Og så fikk vi prøve masse godbiter fra mange forskjellige land..hmm

  Hilde


  Killing Librarianship

  november 7th, 2011

  Trenger du en energisk forelesning om å tenke stort i biblioteket? Sjekk ut R.David Lankes «Killing Librarianship».

  «Innovation + Participation + Democracy = Librarianship».