Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Smakebiter fra lilac-konferansen

  april 20th, 2012

  Lilac-konferansen levde opp til forventningene, sagtens er dette en konferanse som har informasjonskompetanse og undervisning på sin agenda.

  Hovedtalerne:

  Megan Oakleaf

  «Play the ace: assessing, communicating, and expanding the institutional impact of information literacy»

  Hennes hovedbudskap er at det nytter, bibliotekets undervisning har betydning og gjør en forskjell på studentenes læring.

  Lord Puttnam of Queensgate, C.B.E.

  Han ser biblioteket som en bidragsyter til å utvikle det digitale samfunnet, og understreker viktigheten av digitale teknologier som ledd i læringsprosessen.

  Han er særlig opptatt av betydningen til den muntlige kommunikasjonen, talegjenkjenning etc.

  Han henviste også til google voice som et fremtidsrettet verktøy.

  Tara Brabazon

  «Time for a digital detox? Building intellectual fitness»

  Tara Brabazon var høydepunktet på konferansen. Hun brukte hele seg selv til å formidle budskapet. En skuespiller fra øverste hylle.

  Foredraget hennes var tredelt.

  1. Information obesity
  2. Information detoxed
  3. Information dietary

  Også hennes budskap understreker nødvendigheten med informasjonskompetanseundervisning, ellers kan det gå så riktig gale med studentene. Som professor kom hun med en hel rekke eksempler på hvor kritisk studentenes omgang med informasjon er og at det er dyp læring det skorter på.

  Heia bibliotekarer!

  —————————————-

  Susanne


  LILAC 2012

  april 19th, 2012

  I dagene etter påske var vi i Glasgow på den britiske (og internasjonale) konferansen LILAC, http://lilacconference.com/WP/ Dette er etter hvert blitt en stor (med ca 350 deltakere) og viktig konferanse for alle som er interessert i IK og læring. Her var det så mye bra om bl.a. undervisning i IK, forskning om IK, forskningsstøtte og vår digitale fremtid, at vi holder et UB-forum i nær fremtid. Følg med på intranettet for mer info!!!

  Det må også nevnes at vår egen Susanne sammen med Eystein Gullbekk (UBO) hadde et glimrende paper med utgangspunkt i INMA-prosjektet.

  Alle vel møtt til UB-forum hvor vi ønsker diskusjon om ideer til mulig utvikling av vår støtte til studenter og ansatte med bakgrunn i utvalgte klipp fra LILAC12.

  Mvh. Tove, Susanne og Anne Sissel