Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Smakebiter fra lilac-konferansen

  april 20th, 2012

  Lilac-konferansen levde opp til forventningene, sagtens er dette en konferanse som har informasjonskompetanse og undervisning på sin agenda.

  Hovedtalerne:

  Megan Oakleaf

  «Play the ace: assessing, communicating, and expanding the institutional impact of information literacy»

  Hennes hovedbudskap er at det nytter, bibliotekets undervisning har betydning og gjør en forskjell på studentenes læring.

  Lord Puttnam of Queensgate, C.B.E.

  Han ser biblioteket som en bidragsyter til å utvikle det digitale samfunnet, og understreker viktigheten av digitale teknologier som ledd i læringsprosessen.

  Han er særlig opptatt av betydningen til den muntlige kommunikasjonen, talegjenkjenning etc.

  Han henviste også til google voice som et fremtidsrettet verktøy.

  Tara Brabazon

  «Time for a digital detox? Building intellectual fitness»

  Tara Brabazon var høydepunktet på konferansen. Hun brukte hele seg selv til å formidle budskapet. En skuespiller fra øverste hylle.

  Foredraget hennes var tredelt.

  1. Information obesity
  2. Information detoxed
  3. Information dietary

  Også hennes budskap understreker nødvendigheten med informasjonskompetanseundervisning, ellers kan det gå så riktig gale med studentene. Som professor kom hun med en hel rekke eksempler på hvor kritisk studentenes omgang med informasjon er og at det er dyp læring det skorter på.

  Heia bibliotekarer!

  —————————————-

  Susanne


  LILAC 2012

  april 19th, 2012

  I dagene etter påske var vi i Glasgow på den britiske (og internasjonale) konferansen LILAC, http://lilacconference.com/WP/ Dette er etter hvert blitt en stor (med ca 350 deltakere) og viktig konferanse for alle som er interessert i IK og læring. Her var det så mye bra om bl.a. undervisning i IK, forskning om IK, forskningsstøtte og vår digitale fremtid, at vi holder et UB-forum i nær fremtid. Følg med på intranettet for mer info!!!

  Det må også nevnes at vår egen Susanne sammen med Eystein Gullbekk (UBO) hadde et glimrende paper med utgangspunkt i INMA-prosjektet.

  Alle vel møtt til UB-forum hvor vi ønsker diskusjon om ideer til mulig utvikling av vår støtte til studenter og ansatte med bakgrunn i utvalgte klipp fra LILAC12.

  Mvh. Tove, Susanne og Anne Sissel


  Nytt tidsskrift: Journal of eScience Librarianship

  februar 23rd, 2012

  Tenkte jeg skulle tipse om et nytt open access tidsskrift, Journal of eScience Librarianship. Tidsskriftet fokuserer på bibliotekets rolle i forhold til data-drevet forskning. Støtte til «eScience» kan komme til å bli en ny tjeneste UB må levere i fremtiden, i form av undervisning i bruk og formidling av data og levering av datatjenester. Vi har allerede begynt å se på dette i forhold til humaniora i prosjektet Digitale fulltekstarkiv.

  Synes denne artikkelen var interessant: «Teaching Research Data Management: An Undergraduate/Graduate Curriculum»

  Om tidsskriftet:

  The Journal of eScience Librarianship (JESLIB) is an open access, peer-reviewed journal that advances the theory and practice of librarianship with a special focus on services related to data-driven research in the physical, biological, and medical sciences. The journal explores the many roles of librarians in supporting eScience and welcomes articles related to education, outreach, collaborations, and current practices, by contributors from all areas of the globe. Articles covering both the theoretical and practical applications are welcomed. JESLIB also provides special features in each issue which include book reviews on subjects of interest to librarians supporting eScience and information on new technologies.

  This project has been partially funded by the National Library of Medicine, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, under Contract No. N01-LM-6-3508 with the University of Massachusetts Medical School.


  Søk og Skriv seminar 2.12.2011

  desember 14th, 2011

  Presentasjonene fra Søk og Skriv seminaret finnes her:

  Peter Forrás, universitetsbibliotekar NHH : to evalueringer

  Gunhild Austrheim, Høgskolen i Bergen : Brukervennlighet og kommunikasjon

  Solveig Kavli : Søk og skriv fra 2007 til 2011


  Utrecht Network staff training week 17-21 October 2011

  november 18th, 2011

  E-tilgang, informasjonskompetanse i praksis, brukerstøtte, informasjonsetikk og plagiering var noen av temaene på workshopen som ble holdt en liten senhøstes uke i Reykjavik.

  Workshopen var et samarbeid mellom Universitetet på Island, Universitetet i Bergen og Universitetet i Bologna med støtte fra Utrech Network.

  29 deltagere fra 12 land utgjorde en engasjert og fargerik forsamling som delte erfaringer fra sine institusjoner og bibliotek.
  Fra UBB deltok Brita Hekland og undertegnede.

  Presentasjonene fra UN staff training week in Reykjavik

  Første dag var i sin helhet viet interessante presentasjoner over Islandske databaser og ulike løsninger. Ôrn Hrafnkelsson, direktør for bevaring og digitalisering presenterte Timarit.is hvor trykt materiale fra aviser og tidsskrift fra Færøyene, Grønnland og Island er digitalisert og tilgjengeligjort for allmenheten.

  Kristinn Sigurdsson , IT-sjef ved universitetsbibloteket beskrev deres Web-arkiv: Vefsafn.is hvor alle islandske websider samles. I 2003 fikk Island en så kalt «Electronic legal deposit law» som gjorde det mulig å begynne dette arbeidet.

  Gegnir, Islands nasjonale bibliotekkatalog ble presentert av Sveinbjørg Sveinsdóttir. De bruker Aleph biblioteksystem fra ExLibris og har nettopp lansert sin integrerte søkeportal leitir.is basert på PRIMO.

  Hvar.is som er deres «Bibliotekportal» for databaser og e-tidsskrift er et konsortium med 200 medlemmer og ble presentert av konsortieleder Birgir Björnsson.

  Om ettermiddagen fikk vi en inspirert omvisning
  av Prof. Ingjaldur Hannibalsson ved School of business, Universitetet på Island, som tok oss rundt på universitetsområdet og presenterte bygningenes historie og egenart. En kuriositet var beskrivelsen av «universitetslotteriet» som delvis har finansiert en del av bygningsmassen gjennom årene. Da det er «lettere å få folk til å gamble enn å betale skatt» som han sa, hadde dette vært en vellykket finansieringsmåte ..:-)

  Andre dag flyttet vi oss fra universitetsbiblioteket til School of Education library hvor vi fikk en presentasjon av biblioteket og institusjonen av direktør Gunnhild Kristin Björnsdottir før vi gikk løs på deltakerpresentasjoner og postere om praksis og informasjonskompetanseprogram. Åtte presentasjoner som på ulik vis viste eksempler fra egen institusjon.

  Katalin Kálóczi fra University Library of Eötvös Lorand University i Budapest presenterte konverteringsprosjektet «Ulibica-a catalogue going to web». Ublica, som betyr «smil» på russisk, har vært en stor utfordring både teknisk og ressursmessig, men allikevel klarte de å gjennomføre prosjektet på svært kort tid.
  Da katalogen var ferdig, auksjonerte de bort kopier av de gamle katalogkortene signert av direktøren. Inntekten av salget ble på hele 7,5 mill Florentiner og gikk til et veldedig formål.

  Baldur Sigurdsson presenterte skrivesenteret ved School of Education som ble etablert i 2009 og hvor han er direktør. Bakgrunnen for oppretting av et skrivesenter var at studentene trengte mer og forskjellig type brukerstøtte som ikke var direkte knyttet til faget, men til skriveprosessen. Noen problemer var felles for alle studenter gjennom hele studiet, men ingen følte at dette var «deres» jobb. Dette udekkete behovet blir nå ivaretatt gjennom skrivesenteret som gir hjelp til ulike aspekter ved akademisk skriving. Senteret som er et samarbeid med biblioteket og lokalisert der, gir kurs og veiledning i spørsmålformulering, prosjektplanlegging, litteratursøk, bruk av kilder, Word, EndNote og veiledning i å skrive en god akademisk tekst. Det er bygget opp et team med forskjellig kompetanse som gir studentene en helhetlig brukerstøtte i hele studietiden.

  Tredje dag hvor vår egen Brita Hekland var chairman, begynte med et utmerket foredrag av professor Ágústa Pálsdóttir ved avdeling for bibliotek og informasjonsvitenskap ved Universitetet på Island. Temaet var informasjonskompetanse i utvidet forstand – ikke bare som en viktig sak for universitetsbibliotek, men som en danningsprosess for livslang læring som kritisk og våken borger.

  Fra Europas eldste universitet – Universitetet i Bologna – beskrev Alina Renditiso deres erfaringer fra brukerundervisning. For å heve kvaliteten på brukerundervisning drev de intensiv trening av kursholdere – såkalt «training for trainers» – som var et 40 timers kurs for biblotekarer hvor det ble lagt vekt på kommunikasjonsteori og læringsstiler mm. De hadde også foretatt en stor nasjonal undersøkelse til alle bibliotek om deres praksis innenfor informasjonskompetanse. Undersøkelsen viste at det er et stort underbruk av baser og ressurser og at brukerundervisning når for få.

  Fra Estonia beskrev Singe Bachmann fra universtietet i Tartu og Triin Kaasik fra Tallin universitet deres brukerundervisning hvor de strot sett statset på e-læring. Kursene som er frivillige består av forskjellige moduler med oppgaver og hvor en får studiepoeng ved å fullføre.

  Etter disse innledningene fikk vi så tildelt gruppearbeid med to tema:
  1. Brukerstøtte – hva og hvordan?
  2.Videreutdanning for bibliotekarer – hvilke kompetanse trengs for å gi brukerundervisning på de ulike nivåer?
  Hvordan ser fremtidens universitetsbibliotek ut?

  To høyaktuelle tema som arbeidsgruppene kastet seg over med stor entusiasme. Mye diskusjon og mange og sterke meninger å bryne seg på og ikke minst masse latter.

  Fjerde dag ble igjen innledet av Ágústa Pálsdóttir fra avdeling for bibliotek og informasjonsvitenskap. Denne gang om etisk bruk av informasjon og ansvarlighet i veiledning. De fleste gjør så godt de kan utfra de forutsetningene de har. Bevisst fusk gjelder en liten minoritet, men teknologien gjør det enklere å plagiere og ulovlig nedlasting og brudd på copyright-reglene er et stort problem. Biblioteket har et stort ansvar når det gjelder dette, men spørsmålet er om vi har tilstrekkelig kompetanse, både generelt og spesielt.

  Mer etikkmat fikk vi av Roy Lämmel fra Universitetet i Leipzig som arbeidet med digitalisering av trykt materiale og Vincas Gringas fra Vilnius Universitet som hadde gjort undersøkelse blant studenter om bevisstheten rundt etikk, copyright etc.

  Disse innleggene ble så avrundet med vår eminente film «et plagieringseventyr» som de fleste allerede hadde sett.

  Arbeidsgruppene fikk deretter følgende tre tema å arbeide med:
  1. Hva blir biliotekets rolle i fremtiden – hvilke kompetanse bør en ha og hvor går grensen for service?
  2. Er plagiering et problem relatert til universitetet og i så fall hvordan mestrer universitetetene problemet?
  3. Interesse for samarbeid mellom bibliotekarer innenfor Utrecht Network i fremtiden.

  En fin avslutning på uken var et guidet besøk på kulturhuset hvor de gamle sagaene igjen fikk liv …

  Uken på Island var lærerik og inspirerende og det islandske vertskap hadde tilrettelagt det hele på strålende vis.


  Vi rakk også en tur til den Blå Lagune (vi badet også :-)) – en trollsk opplevelse!


  Og så fikk vi prøve masse godbiter fra mange forskjellige land..hmm

  Hilde


  LILAC-konferansen – London 2011

  mai 13th, 2011

  Universitetsbiblioteket i Bergen på kartet
  Paper, poster, bok og IK-strategi
  LILAC-konferansen – London 2011
  v/Anne Sissel, Kjersti og Tove på UBBPS

  Tove:

  Librarians’ Information Literacy Annual Conference (LILAC) har i flere år vært en prioritert konferanse for fagreferentene ved UBBPS. Målgruppen for konferansen er universitetsbibliotekarer og informasjonsspesialister som underviser i informasjonskompetanse og som er interessert i ”digital literacy”. Digital literacy kan defineres som evnen til å lokalisere, organisere, forstå, vurdere og analysere digital informasjon (Wikipedia).

  Da jeg presenterte meg og fortalte til noen konferansedeltakere at jeg jobber på Universitetsbiblioteket i Bergen, fikk jeg to reaksjoner: ”the film about plagiarism is so great, and we use it in our teaching” (Singapore) og ”the book about information literacy written of Maria-Carme Torras is so great, it is the best” (Tyskland).

  Paper og poster presentasjon fra ”Information management of knowledge creation” (INMA).
  Gunnhild Austreim (HiB) hadde en svært god presentasjon av INMA prosjektets litteraturstudie. Maria-Carme og meg hadde en posterpresentasjon fra fokusgruppe intervjuene fra samme prosjekt. Det var interesse for prosjektet og det ble etterlyst publikasjoner, så nå er det bare å spisse blyantene… Vi informerte om at rapporten skal publiseres i Universitetsbiblioteket i Oslo sin skriftserie denne våren, men på norsk. Det at den var på norsk var ikke noe problem, de skulle legge den inn i Google Translate for å kunne «lese» den. Det ble blant annet etablert kontakt med Universitetsbiblioteket i Nottingham. De var interessert i å se på vår intervjuguide fordi de skulle i gang med et lignende prosjekt denne våren, og de har fått den tilsendt.

  Anne Sissel:

  Hvilke inntrykk og ideer til oppfølging på UB fikk vi på LILAC 2011 konferansen?

  Vi må diskutere en systematisk bruk av ”pretest” for studentene vi skal ha IK-kurs for. Dette kan være et verktøy for oss når vi skal utvikle/tilpasse kursene våre slik at de er mest mulig relevant for studentene. Susie Andretta hadde en interessant paper om temaet, se også hennes 2005-bok.
  Men fortsatt er det aller viktigste at IK er integrert i studieprogram og –emner.

  I et felles paper presenterte Maria Carme (UiB) sammen med Sheila Corrall (Sheffield University) en sammenligning av hvordan deres respektive institusjoner har jobbet med IK på organisasjonsnivå, og hvor langt man er kommet sin IK-strategi. Det er lagt et godt grunnlag til videre utvikling ved UB/UiB, men fortsatt har vi en vei å gå.

  En svært interessant paneldebatt med mange av de engelske stjernene, diskuterte ideen om IK-standarder, eksempelvis SCONULs Seven Pillars of Information Literacy. Det var ulike meninger om dette: Det blir altfor abstrakt, altfor akademisk, studentene er ikke del av modellen som er besatt av ferdigheter, vi må se mer holistisk på IK. Modeller gir deg et rammeverk med forbindelse til praksis, nyttig i benchmark-sammenheng, IK-modellen må stå i en kontekst. Og oppsummeringen av diskusjonen var: Standarder er verktøy og artefakter som databaser – men dersom du liker og bruker hammeren vil du mest sannsynlig se spiker overalt!
  I de nordiske landene har man valgt ikke å lage standarder, det er særlig UK, USA og Australia som har utviklet sine noe ulike standarder. På UB tar vi utgangspunkt i definisjonen av IK som ligger på CILIP.org og tilpasser etter behov. Også Kvalifikasjonsrammeverket omtaler IK når læringsutbytte definert i ferdigheter på BA-nivå bl.a. er å ”finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette..”

  Kjersti:

  Noe jeg merket meg i flere av presentasjonene og diskusjonene på årets LILAC konferanse, er at begrepet Information literacy / informasjonskompetanse er ”under angrep”. Flere tok til orde for at dette ikke er et godt begrep å benytte i møte med studenter, andre brukere og samarbeidspartnere. Innvendingene mot begrepet gikk på at det signaliserer noe stivt, kjedelig, teorietisk, – og at det ikke er egnet til å gi assosiasjoner til og forståelse for den praktiske og hverdagsnære nytten som ligger i den kunnskapen og de ferdighetene vi som bibliotekansatte gjerne legger i det. Den store utfordringen blir selvfølgelig å finne gode alternative begreper, – noe som ser ut til å være en like vanskelig på engelsk som på norsk!

  Samtidig som begrepet nærmest ble foreslått fjernet fra vokabularet, ble det i andre presentasjoner og sammenhenger foreslått utvidet. Det ble både argumentert for å utvide begrepet til Media and information literacy (Jesus Lau –som lovet å legge ut noe på bloggen sin om key-note presentasjonen) og Data and information literacy (Sheila Corrall).

  Mye av informasjonsinnhentingen til dagens unge (og ikke bare de helt unge…) skjer gjennom et mye bredere spekter av medier enn bøker, fagartikler, bibliotekkataloger og andre spesialiserte informasjonsdatabaser. Informasjon er nærmest ”alt” som kommer til oss ”på alle måter”. Hvordan bør vi fra et bibliotekståsted tenke nytt i undervisning og veiledning i møte med dagens unge informasjonskonsumenter?

  Og fra et makro til et mikroperspektiv: Forskningens og den enkelte publikasjons´ byggesteiner er data, – store mengder data og datasett som skal lagres og organiseres på en forsvarlig måte, for senere gjenfinning og bruk. Det har allerede vært et tema en stund hvilken rolle fag og forskningsbibliotek kan/bør spille i denne sammenhengen. På konferansen ble det tatt til orde for et informasjonskompetansebegrep som inkluderer håndtering av data: kunnskaper om karakteristika ved ulike typer data, hvordan sammenstille, tolke og forstå ulike typer data. Så da blir det jo spennende å tenke på bibliotekets eventuelle rolle i bygging og spredning av slik kompetanse!


  «Onani med overraskelser» – Ole Bjørn Rekdal ute med ny kronikk

  november 3rd, 2010

  Etter å ha opplevd Ole Bjørn Rekdals eminente foredrag om kildebruk, kildekritikk og siteringspraksis på NFFs halvdagsseminar nylig, er det en fornøyelse å anbefale denne kronikken publisert på Forskning.no i går.
  Et særdeles morsomt eksempel på feiltolkning av sitater…
  http://www.forskning.no/artikler/2010/november/269362


  Creating Knowledge VI

  oktober 11th, 2010

  Video av keynotes: http://creatingknowledge.blip.tv/
  Nettadressen for konferansen http://ck-vi.uib.no har programoversikt med abstracts. Der finner du også en fane med lenke til konferansebloggen med litt av hvert, eksempelvis bilder, produserte posters osv….

  Enjoy!

  Mvh. Anne Sissel