Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Spesialskannere på Avdeling for Spesialsamlingere

  november 16th, 2013

  Avdeling for Spesialsamlinger har fått utstyr for å digitalisere avdelingens mange ulike bøker, aviser, kart og prospekter. Det har lenge vært et savn å få digitalt tilgjengeliggjort mye av det spennende som vi har. Men enten har formatene vært for store for vanlig skannere, eller for omfattende for avfotografering. Derfor har vi i over et år sett på ulike alternativer og bestemte oss for to produkter fra Book2net. Den ene skanneren kan ta opp til A2 formater og den andre kan ta opp til A0 formater. Fredag 15. November hadde vi en teknikker fra Tyskland som kjørte opplæring på utstyret og programmvaren. Vi håper vi raskt skal komme i gang med å få digitalisert viktige samlinger som har regional og nasjonal verdi, samt mye av det vi får inn fra Faghistorisk prosjekt.

   

  Flashen tar opp til A0 formater

  Flashen tar opp til A0 formater

  Kiosken tar opp til A2 formater

  Kiosken tar opp til A2 formater

   

  Morten Heiselberg