Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Lesesalslivet – ei påminning

  oktober 31st, 2011

  For dei av oss som har lagt lesesalslivet laaaaangt, langt bak oss, kan det vere greitt med ei oppfrisking, for ikkje å seie oppdatering på korleis lesesalslivet artar seg anno 2011. Her skriv Smågal Somalier, som står bak bloggen Bak Rosa Burkaer og Gule Mullaskjegg.

  PS: Har UB reservasjonar mot tømmerhoggarskjorter? Eller gjeld det kanskje berre UBO? Burde vi evt. innføre?

   


  IFLA SOM KOMPETANSERESSURS, skrevet av Ane

  oktober 3rd, 2011

  IFLA SOM KOMPETANSERESSURS

  Som einaste deltakar frå UB Bergen var eg på IFLA i Puerto Rico i august 2011.

  På vegen var eg innom Colombia Universit Library i NewYork, som eg kjem tilbake med ein eigen bloggpost om.

  I staden for ein tradisjonell reiserapport vil eg gje nokre idear om korleis vi kan bruke IFLA som ein kompetanseressurs.

  Denne presentasjonen inneheld ”Screen shots” frå ulike nettstader, og er ikkje klikk-bar direkte frå dokumentet.

  Nettsida til IFLA: http://www.ifla.org/ inneheld svært mykje informasjon. Ved å gå inn på ”Activities and Groups” kan du finne nyhetsbrev og publikasjonar frå undergrupper som arbeider med tema som interesserer deg. IFLA arbeider med å lage eit eige Open Access Repository som skal gjere det lettare å finne fram til informasjon og presentasjonar, men det fins mykje allereide, om vi berre leitar litt.

  Den viktigaste kjelda til ”papers” og presentasjonar ligg på sidene til dei ulike konferansane, inkludert satelite conferences/prekonferansar og poster sessions. Her er sida for konferansen i Puerto Rico i 2011, og frå dei oransje fanene oppe på sida kan du gå direkte til programmet, eller leite deg fram til prekonferansane. For poster sessions er det berre abstract som ligg ute, men det er mogeleg å ta kontakt direkte dersom du ser noko som er spesielt interessant.

  Frå ”programme”-fana kjem du inn på programmet, som er omfattande. Det er mange parallelle sesjonar. Kvar av undergruppene til IFLA arrangerer minst ein sesjon på konferansen, og nokre arrangerer ein åleine og ein saman med andre.

  Eg er medlem i Academic and Research Libraries Standing Committee (Les meir på nettsida til IFLA viss du vil ha meir info om IFLA sin organisasjonsstruktur.) Vi arrangerte to sesjonar i Puerto Rico.

  Nokre av komiteane går ut med “Call for papers”, medan Academic and Research Librarie går ut og inviterer direkte. Ein ulempe med det er at det kan bli ”vestleg”, fordi dei mest aktive medlemmene i komiteen er frå USA, UK, Australia og Skandinavia.

  Maria Carme er leiar for Information Literacy Standing Committee, og dei hadde eit veldig spanande program saman med eit par andre grupper. Eg tek det programmet fram som eit døme på korleis vi leitar oss fram til interessante papers:

  Og når vi klikkar på den blå lekkja (der dei fins) så kjem sjølve paperet opp i pdf-format.Min standing committee arrangerte to sesjonar:

  Session 122 — Vision 2020: innovative policies, services and tools — Management and Marketing Section with Academic and Research Libraries

  Her fins det lekkjer til dei ulike papera. Lars Egeland er ein som har blogga om denne sesjonen også.

  Den andre sesjonen er ein ”Hot topics”-sesjon, der vi har fire korte presentasjonar, og så diskuterer deltakarne vidare rundt borda. Mi rolle der er å setje diskusjonen i gang, passe tida, og notere interessante spørsmål som kjem opp. Og i Puerto Rico viste Hot Topics seg å vere så ”Hot” at brannalarmen gjekk….

  Session 185 — Hot topics in academic and research libraries: conquering the economic downturn – managing transformational change in our libraries — Academic and Research Libraries Section

  17 August 2011 13:45 – 15:45 | Room: 208

  Congress track 5: Ideas, innovations, anticipating the new.

  • Between baby-boomers and diginative generation – challenges in the personnel management of libraries
   JARMO SAARTI (University of Eastern Finland Library, Kuopio, Finland)
  • The mobile internet: challenges and opportunities for academic libraries
   KLAUS CEYNOWA (Bavarian State Library, Munich, Germany)
  • Digital content: ubiquitous access
   NGIAN LEK CHOH (National Library, Singapore)
  • Hitting the headlines – does the saying «there’s no such thing as bad publicity» apply to academic libraries?
   JANET FLETCHER (University of New South Wales, Sydney, Australia)

  Her er det ikkje eigne papers lagt ut.

  Sesjonen min deler også ut tre stipend for beste essays til ein deltakar frå kvar av områda Afrika, Sør-Amerika og Asia, og det har eg hatt det praktiske ansvaret for i 2011 og skal ha det i 2012.

  Neste IFLA er i Helsinki i august 2012.

  Eit anna viktig aspekt ved konferansen er nettverksbygging. Her er eg saman med Angela frå Romania og Serap frå Tyrkia. I tillegg var Dr. Maria Musoke frå Uganda der, og Unni Knutsen frå Oslo, av våre næraste samarbeidspartnarar.

  Ellen Tise, som er avtroppande leiar av IFLA hadde to viktige utfordringar for oss alle vidare: ”Redefining library (space)” og ”Access to knowledge and information”. Ny leiar er Ingrid Parent frå Canada, og ny nestleiar Sinikka Siipala frå Finland.

  Dersom du har spørsmål eller kommentarar ta gjerne kontakt.


  Participation in EAIE Conference 14. sept 2011 ,skrevet av Ane

  oktober 3rd, 2011

  Participation in EAIE Conference 14. sept 2011

  I was invited by SIU to present a paper at the EAIE-conference 14. sept 2011. EAIE (http://www.eaie.org/copenhagen/) claims to be the largest international education conference in Europe. I was invited to participate in the opening meeting of one of the sub-committees, and to share our experiences about running projects in South Sudan. SIU chaired the session, and this is the abstract for the session:

  University cooperation as a building stone in fragile states – the case of South Sudan:

  What are the challenges in building universities in fragile states? How can cooperation

  with European universities contribute to the development of universities in a country like South Sudan? The speakers in this session will share their experiences from a cooperation programme between universities in South Sudan and Norway.

  chair: Jon Simonsen, Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU), Bergen

  speakers: Aggrey Abate, University of Juba; Ane Landøy, University of Bergen; Caguor

  Manyang, University of Bahr El Ghazal, Khartoum; Ouindinda Nikiema, Nuffic, The Hague”

  So this is what I said, with the pictures from my powerpoint-presentation in between:

  «University cooperation as a building stone in fragile states – the case of South Sudan»,

  Ane Landøy, University of Bergen Library

  Dear all, thank you for inviting me to participate in this session, and to share some of our experiences and perspectives in participating in the collaborative projects funded by NUCOOP. (NUCOOP is a special program for South Sudan funded by the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs.)

  I have been asked to share with you:

  – Experiences and perspectives from running NUCOOP-supported collaborative projects. Best practices and challenges.

  – The collaboration with Makerere University; experiences from regional partnerships/South-South-North collaboration.

  – Describe risks of asymmetry and inequality in the South-South-North partnership, and how to answer/mitigate such risks.


  (From the Sudan workshop on Library Education, 2010, arranged by EdLib)

  And this I will do on the background of three projects that University of Bergen Library has been involved in, in South Sudan.

  The first project is called “Juba University Library Automation Project” and runs from 2008-2011/2012. The aim is to build a modern university library, that can support research and teaching at University of Juba. It will do so by buying books, implementing an electronic library system and training the library staff.

  The second is called “Educating Librarians for the future” and runs from 2009-2012/13. The aim here is to educate and train librarians from the three main universities in South Sudan.

  Both these projects involves Makerere University in Uganda, both the University Library and the School of Librarianship, as well as the Norwegian School of Librarianship at Oslo University College in Norway.

  And both these projects won close to 1 million euro each in funding.

  The third project is a smaller building project, funded by the Royal Norwegian Embassy in Khartoum, for a library and information training centre in Juba.

  Our partner in Sudan has mainly been University of Juba. At the moment we are happy and fortunate enough to have Ms Faiza Ali Ahmed as coordinator in South Sudan for both Julap and EdLib-projects.

  Part of why we as a library are involved in this kind of projects, can be found in the University of Bergen Library strategic plan, where we have said

  • “The global knowledge society requires active networks and increased cooperation; internationally, nationally and regionally.
  • (…)
  • Participate in national and international academic library collaboration
  • Participate in international cooperation projects, particularly with a view to support institution-building in developing countries”

  The overall experience with running projects in South Sudan is the immense feeling of doing something worthwhile and useful, something that will benefit a lot of people for a long time to come, as well as a great learning opportunity for our own institution of higher education. Yes, the learning curve has been steep, and yes, the frustrations have been there. The differences are huge between us close to the North Pole and our colleagues near the Equator, and that is one of the reasons also that our collaboration with Makerere in these projects has been vital.

  Achievement: Four Juba students in Makerere, doing their degrees in Library Science

  When it comes to “best practices” I am not so sure. These have been the first major projects with this degree of external funding that we as a University Library have been doing, and I really think that we will need to wait to the next projects before we can talk about that. We have some achievements – trained library staff, educated librarians, an open source electronic library system, books in the catalogue and books in the shelves, computers and access to information for students and staff of University of Juba. We have learned some lessons, about setting up structures for information, about involvement of administrative support staff in our two universities, and about transparency. And we have some challenges when it comes to money, distance, ownership of the project, internal structures and the different cultures.

  The collaboration with Makerere is vital, as I said. This collaboration builds on an existing memorandum of understanding between the two universities at the vice chancellor/rector-level, where the Makerere University Librarian has asked University of Bergen Library to act as consultants for converting the printed catalogue into the electronic. Also, there have been several instances of training in Bergen or Makerere for the MakLib-staff with Bergen staff, for different subjects.

  On this background, it was natural for us to ask Makerere to participate in the projects, and at the Makerere University campus, the main library and the School of Library and Information Science are next door to each others.

  The benefits have been great. Makerere is one hour away from Juba by plane. The costs of living are much lower than in Norway, and it is much easier and more practical to do the training there. The quality of the training and the education is very high. At the same time there has been certain unhappiness at University of Juba about what they see as money going to Makerere instead of to them.

  (Achievement: Juba Library staff being trained by Kim Tallerås from Oslo)

  Makerere staff has been keen to participate in the project, and coming from an institution with a high focus on training, learning and improvement, they have sometimes been baffled by what they see as a lack of commitment and focus, especially from the University of Juba library leadership. Some of this may be explained by the fact that the library leadership have been very little involved in initiation of the projects, and that the project coordinators have been academics, not from the library.

  The last question is about “Risks of asymmetry and inequality, and how to answer/migitate such risks”. I think we must face the fact that there will always be asymmetry and inequality in such projects. Money talks and the ones who control the money control the game. The level of education and training in South Sudan is lower, and our way of doing accountancy and reporting may be difficult to understand – even for ourselves. There are problems with lack of electricity, internet and computers in South.

  So what can we do? From our experiences: Information, information, information. Transparency, explain what we are doing, thinking, planning and why. Prepare to meet the other coordinators often face to face, here or there or in-between. Listen, learn and sometimes we also have to compromise. And enjoy the new experiences and the new knowledge that you are a part of, and celebrate the achievements.

  Project participants in Juba in 2011

  Participation in EAIE Conference 14. sept 2011