Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Rapport om dobbeltregistrering

  februar 28th, 2011

  Rapporten om dobbeltregistrering i UB sine baser ble levert inn rett før jul og ligger nå på med lenke på intranettet.

  Kanskje noen har noen mening om den.

  Sigrun


  E-science

  februar 22nd, 2011

  E-science er et aktuelt tema, særlig innenfor naturfag. Her er en ny bok! Allerede utlånt, men jeg kan røpe så mye at det er til et annet bibliotek.

  The Data deluge : can libraries cope with e-science? / Deanna B. Marcum and
  Gerald George, editors ; foreword by Kakugyo S. Chiku. – Santa Barbara,
  Calif. : Libraries Unlimited, cop. 2010. – X, 142 s.
  «Papers delivered at the 2007 and 2008 International Roundtable on
  Library and Information Science at the Library Center of the Kanazawa
  Institute of Technology (KIT).» – Tittelbladets bakside.
  ISBN 978-1-59158-887-0 (h.)
  1 10d026084- kat 2011-02-14 UBBHF 026.50285 Dat UTL

  Aud


  Neptunseminaret 2011

  februar 16th, 2011

  Tema for årets Neptunseminar i Bergen (15. februar)  var «Bibliotekets digitale hverdag». Jeg hadde tenkt å tyde notatene mine, og lage en kort oppsummering, men andre har gjort jobben bedre, og jeg lenker heller til Blogg og Bibliotek sine rapporter. Det var mange UBB folk tilstede, så det kan jo kommenteres, eller lages flere blogposter også?

  Ida Aalen – Jeg har Google – hvorfor skal jeg bruke dere?  

  Aalen tipset om programmet RescueTime, som hun brukte for å nekte seg selv tilgang til distraksjonselementer på nettet! Presentasjonen hennes ligger på SlideShare

   Ole Husby – UBIT2010 – Visjoner og virkelighet Presentasjonen hans ligger på GoogleDocs.

  Åke Nygren – Kista Idea Lab – Det nye folkebiblioteket

  Avslutningspanel

  Tomas Espedal var kulturell starter av seminaret, og leste fra boka ”Imot kunsten”. Før opplesningen snakket han også litt om sine erfaringer med bibliotek, og jeg merket meg at han ville ha mer spising, drikking og krangling på slike steder (jeg tror ikke han sa slåssing).

  Og litt i etterkant slenger jeg på en lenke til Anders Ericsons oppsummering hos NBF også:  Bibliotek og student – hvem tilpasser seg hvem?

  Svenn


  UBtinget, II

  februar 11th, 2011

  Siden UBtinget har snakket om oss, kan jo vi snakke om dem.
  De har lagt ut en interessant post med lenke til stoff om de 4 stores Web Scale Discovery Services. Her finner vi selvsagt også OCLC og ExLibris.

  Det er mange som har store forventninger til et nytt «Discovery layer».
  Det store spørsmålet blir om det kan samkjøre våre metadata så brukerne får en intuitiv og god inngang til alle våre databaser. Og ikke minst: at de får forståelige og logiske trefflister. Eller gjelder fortsatt loven om at kvaliteten på det du får ut er avhengig av kvaliteten på det du putter inn?
  Selv tror jeg det er et stort arbeid å koordinere og samkjøre oss, slik at samsøk fungerer slik intensjonen er. Vi har ulike databaser med ulike formater, registreringspraksis og tradisjoner å forholde oss til. Jeg tror ikke det er bare bare selv om vi får et fint lokk over alt sammen.

  UB har adgang til Library Technology Reports via ProQuest


  UBtinget

  februar 9th, 2011

  Halvor har funnet oss!
  http://ubtinget.wordpress.com/2011/02/07/bloggenytt-fra-trondheim-og-bergen//

  Aud


  Gjemte bøker

  februar 4th, 2011

  Digital library futures : user perspectives and institutional strategies /
  edited by Ingeborg Verheul, Anna Maria Tammaro and Steve Witt. – Berlin :
  De Gruyter, cop. 2010. – 150 s. : ill. – (IFLA publications ; 146)
  Utgitt i forbindelse med en kongress holdt i Milano, Italia i 2009.
  ISBN 978-3-11-023218-9 (ib.)

  Social science libraries : interdisciplinary collections, services, networks /
  edited by Steven W. Witt and Lynne M. Rudasill. – Berlin : De Gruyter Saur,
  cop. 2010. – 138 s. : ill. – (IFLA publications ; 144)
  «Each chapter is a direct result of the IFLA Social Science Libraries
  Section’s 2008 conference titled Disappearing disciplinary borders in the
  social science library – global studies or sea change?, which took place
  August 6th-7th, 2008 at the University of Toronto’s Faculty of Information
  (FI)» – Forordet.
  ISBN 978-3-11-023214-1 (ib.)

  World guide to library, archive, and information science associations /
  edited by Alexandra Meinhold. – 3rd, completely rev. ed. – Berlin : De
  Gruyter Saur, cop. 2010. – 486 s. – (IFLA publications ; 142-143)
  1. utg. 1990.
  ISBN 978-3-11-022637-9 (ib.)

  Fant disse bøkene i HF kjelleren, nesten urørt av menneskehender. Denne serien blir nå analysert i Bibsys, slik at bøkene kan bli oppdaget og lest.
  Aud


  Aktuell bok?

  februar 4th, 2011

  Gunter, Barrie
  The Google generation : are ICT innovations changing information-seeking
  behaviour? / Barrie Gunter, Ian Rowlands and David Nicholas. – Oxford :
  Chandos, 2009. – XI, 207 s. (Chandos information professional series)
  ISBN 978-1-84334-557-2 (h.)
  1 10d029228- akset 2011-02-01 UBBHF

  Aud


  Fra KORG-dagene 2011; først og fremst om Status for nytt biblioteksystem av Ellen Røyneberg

  februar 1st, 2011

  Spennende KORG-dager i Oslo sist uke, med masse tankestoff. Hele forsamlingen lærte hva «tripler» er. Og vi skjønte hvorfor tripler med urier er viktig for Linked data.
  Kim Tellerås og David Massey hadde en innføring som er verdt å kikke på.
  Se RDF og Linked data – en praktisk innføring .

  Må vel tilføye at det virket enkelt sist fredag, men det er ikke det når man begynner å tenke på det. Hvor skal f.eks. uri-ene egentlig gå til?
  Det vil jo variere fra katalog til katalog, men har vi noen steder å lenke til?

  URI på Dostojevskij i BIBSYS, f.eks. skal vel vise hit hit etterhvert
  Men bok, eller «verk» da?
  .. Og klarer vi å holde rede på alle relasjonene når frbr blir blandet inn i dette..
  (Og er det virkelig nødvendig å gjenta alle relasjoner på hver eneste katalogpost? Er det ikke noe som heter arvede egenskaper… ?)

  Karen Coyle er en person som skjønner det meste av katalogisering. Hun forklarte oss RDA og Linked Data meget pedagogisk. Og hun viste til hvordan de har gjort tingene i «Open library», det er verdt en kikk.
  Her er det hentet inn data fra andre kataloger, Wikipedia osv, og sammenstilt. Se f.eks. hvordan publiseringskurven er for emnet «dogs»:

  Må også nevne at vi skjønte at RDA ikke er bare bare, men snarere noe å gå i protesttog mot. Kanskje med Unni Knudsen og Karen Coyle i spissen.

  Men det jeg egentlig tenkte å gjøre her var å referere hva som ble sagt om nytt biblioteksystem.
  Ellen Røyneberg hadde en kjempebra, systematisk og detaljert gjennomgang. Den kommer nok snart på ppt, dette er «mens vi venter».

  Fra Ellen Røyneberg: Status for nytt biblioteksystem
  OCLC har full kontroll over utviklingen av det nye ILS. Bibsys kommer til å betale årlig leie for systemet.
  BIBSYS kommer ikke til å ha noen reell innflytelse på utviklingen av produktet, men BIBSYS skal utvikle nasjonale tilleggstjenester, det vil bli et eget prosjekt.
  Koordinering av disse to utviklingsprosjektene + konvertering av basen vil være et samarbeidsprosjekt mellom BIBSYS og OCLC.
  Det skal også settes i gang et prosjekt «innføring av nytt system i institusjonene».

  Systemet skal taes i bruk i 2013, og det vil bli fortsatt utvikling etter det. Systemet skal kunne gi enhetlig rasjonell håndtering av ulike dokumenttyper.

  Innføring i institusjonene
  En ekstern prosjektgruppe skal utforme de store linjene: Gi BIBSYS forståelse av utfordringene ved innføring av nytt system.
  Det vil også bli satt ned større faggrupper som jobber med konkrete konsekvenser av det nye systemet.
  Oppstart prosjektgruppe 3.kvartal 2011. De skal se på arbeidsflyt, behov for opplæring og likheter/ulikheter mellom institusjonene.

  Status

  • Nasjonalt låneregister skal demonstreres på brukermøtet i mars
  • Det er møter med Nasjonalbiblioteket – hvilke behov har de?
  • Vi får ny lenketjener, OCLC Link Resolver
  • Det forbederes til datamigreringen. Vasking og rydding i databasen. Mye kommunikasjon med OCLC

  Konsekvenser ved datamigrering

  • Vi blir medlemmer av World Cat. World Cat blir den nye katalogen
  • Bibliotekkonsortiet blir identifiserbart i WC, men vi mister noe av den selvstyringen vi har i dag
  • BIBSYS MARC byttes ut med MARC21
  • Vi får tilgang til en stor og rik kunnskapsbase
  • OCLC vil håndtere import av e-ressurser
  • Volumet av katalogisering vil bli mye mindre, fordi du kan gjenbruke andres poster
  • Mye katalogiseringsarbeid spart – interne konsekvenser i bibliotekene?
  • I WC kommer en ny katalogpost hvert 4.sekund…
  • Katalogen blir bedre implementert i Google, låner blir sendt rett fra Google til katalogen

  MARC21 – et framskritt?

  • Internasjonalt
  • Støtter RDA
  • Men er komplekst, og andre norske aktører bruker det ikke.
  • Kan medvirke til tap av data. Må vurdere kost/nytte i forhold til tiltak for å bevare data.

  FRBR-visning i World Cat
  OCLC har innført begrepet «verk», men de har hoppet over «uttrykk».

  Konvertering – spesielle forhold
  Identifikatorer vil bli tatt vare på, som objektid, dokid, låntaker-id og id for autoriteter

  Lenking
  BIBSYS sin horisontale lenking kan ikke overføres til World Cat. Det utredes å bruke felt 773 fra MARC21. BIBSYS jobber for å opprettholde strukturen vi har.

  Konverteringen
  BIBSYS jobber for å selv ta ansvar for konverteringen.

  Nasjonalt autoritetssystem
  Er kommet i stand etter oppdrag fra NB. Versjon 1.0 blir ferdig dette kvartalet. Det er viktig å bevare koblingen mellom autoritetsregisteret og postene.
  Nasjonalt autoritetssystem (autoritetsregister) er laget først og fremst som et verktøy for NB. Det er uklart hvor mye støtte det blir for det i det nye biblioteksystemet. Det er viktig at registeret kan samvirke med andre nasjonale autoritetsregistre.

  Muligens ender Nasjonalt autoritetsregister opp som et eget utenforliggende system, som kan kobles opp mot biblioteksystemet.
  I den første fasen jobbes det bare med personnavn. I senere faser kommer standardtitler og korporasjonsnavn.

  Registeret blir også tilgjengelig som Linked Data via prosjektet «Rådata nå».

  Sigrun


  MedLibTrain

  februar 1st, 2011

  Barbara Niedzwiedzka and Irene Hunskår (eds): «MedLibTrain. Become a better teacher of health information skills». (Krakóv 2010).

  Denne håndboka er et resultat av et polsk – norsk prosjekt, hvor Randi Bolstad og Regina Küfner-Lein fra UBB har deltatt.

   Den kan leses på nettet.

  Svenn