Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Om bloggen

  Denne bloggen er laget av og for UB sine ansatte, og skal være et redskap til å utveksle informasjon om seminarer, kurs, konferanser og lignende, både på forhånd og i ettertid.  Hovedpoenget med denne bloggen er å bidra til at kunnskap og ideer fra omgivelsene, også når frem til oss på UB, slik at vi kan bli enda bedre.

  Da er det ikke bare informasjon fra ovenfornevnte arrangement som er interessante, men også viktige papirbøker eller e-dokumenter, som for eksempel videoer. Bloggen kan også brukes av enkeltpersoner og grupper til å etterlyse informasjon/idéutveksling om et emne.

  Du er hjertlig velkommen til å bidra med innlegg og kommentarer til innlegg. Innleggene sendes på e-post til en i  
  redaksjonen. De blir deretter lagt ut på bloggen så snart som praktisk mulig. Dersom du ønsker skrivetilgang, så kan du få dette ved å henvende deg til en av redaktørene.

  Alle kan kommentere/besvare innleggene ved å klikke på «Comments»-feltet under det aktuelle innlegget. Kommentarer skal signeres med fullt navn. Innholdet i bloggen er ikke søkbar i Google.

  Vi har valgt å bruke UiB sitt nettsted for blogger. Det betyr dessverre at vi en stund må leve med en uheldig sammenblanding av engelsk og norsk språk på sidene. Forhåpentligvis blir dette forbedret etterhvert.