Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Kuratering av innhold

  januar 31st, 2011

  Samtidig som Google er utsatt for kritikk for dårligere søkeresultater, har visstnok kuratering av innhold («content curation») blitt hot topic, uten at jeg har merket det før før nå. Sjekk Myrstad’s Blog,  som har en grei post om saken, med massevis av lenker.

  Og hva med Blekko? En konkurrent til Google? Check it out, and «Slash the web!». ReadWriteHack har mer om denne søkeroboten.

  Svenn


  IKT monitor

  januar 18th, 2011

  Kom over IKT monitor!

  Aud


  Meir konkurranse!

  januar 3rd, 2011

  Forskning.no har i dag ein post om biletsøking ved hjelp av teikning. I staden for å legge inn nøye (eller ikkje så nøye) gjennomtenkte søkeord, lagar ein ei teikning, og søker etter liknande motiv. Ifølgje ei nyleg avlagt doktoravhandling av Lars-Jacob Hove (pent lagt til i Bora: Drawing visual query images : use, users and usability of query by drawing interfaces for content based image retrieval systems):

  De glade amatører synes fortsatt dette er tungvint og kuriøst, mens proffbrukerene gjerne tar teknologien i bruk.

  Enno er få bilde tilgjengelege i slike basar (Retrivr og Visi), og formlike bilde kan lett forvekslast (t.d. ein banan og ein delfin).

  Likevel meinar forskaren at eit slikt søkesystem  gir muligheiter t.d. våre  metadata ikkje gir:

  – Bibliotekarer har sin fagbakgrunn, sin kultur. Deres tolkning av bildet kan være subjektiv. Tenk deg et bilde av tidligere president Bill Clinton. Bibliotekaren vil trolig katalogføre presidenten, men overse terrieren i bakgrunnen. Datamaskinen skiller ikke mellom president og tilfeldig forbipasserende hund, sier Hove.

  På den andre sida er det neppe grunn til å slutte å legge inn metadata med det første 😉

  Sjølv kunne eg tenke meg ein database som let meg søke gjennom å plystre eller nynne ein melodi eg ikkje heilt veit kvar eg har plukka opp, men reknar med det er rett rundt hjørnet.