Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Aktuell bok om PDA

  februar 29th, 2012

  Patron-Driven Acquisitions: Current Successes and Future Directions
  Judith M. Nixon(Editor), Suzanne M. Ward (Editor)

  Denne boken er tilgjengelig som spesialnummer i Collection Management 2010 vol 35 nr 3 & 4
  Ifølge tittelen, så er det visst bare suksessen boken handler om.
  Et av bidragene gir en introduksjon og  litteraturgjennomgang.
  Aud

  Elsevier trekk støtte til RWA

  februar 27th, 2012

  Tar ei kjapp pause frå all ferieringa for å fortelle at Elsevier har bestemt seg for å trekke støtten til RWA (for dei som ikkje måtte ha fått det med seg). Elsevier si eiga kunngjering av saka kan du lese her:

  ELSEVIER WITHDRAWS SUPPORT FOR THE RESEARCH WORKS ACT

  Ikkje alle er overtydde om at dette rekk for å gjenbygge tilliten. Les eksempelvis kva Bibliotekslomen, Gavia libraria , skriv her:

  Elsevier blinks, once

   


  Nytt tidsskrift: Journal of eScience Librarianship

  februar 23rd, 2012

  Tenkte jeg skulle tipse om et nytt open access tidsskrift, Journal of eScience Librarianship. Tidsskriftet fokuserer på bibliotekets rolle i forhold til data-drevet forskning. Støtte til «eScience» kan komme til å bli en ny tjeneste UB må levere i fremtiden, i form av undervisning i bruk og formidling av data og levering av datatjenester. Vi har allerede begynt å se på dette i forhold til humaniora i prosjektet Digitale fulltekstarkiv.

  Synes denne artikkelen var interessant: «Teaching Research Data Management: An Undergraduate/Graduate Curriculum»

  Om tidsskriftet:

  The Journal of eScience Librarianship (JESLIB) is an open access, peer-reviewed journal that advances the theory and practice of librarianship with a special focus on services related to data-driven research in the physical, biological, and medical sciences. The journal explores the many roles of librarians in supporting eScience and welcomes articles related to education, outreach, collaborations, and current practices, by contributors from all areas of the globe. Articles covering both the theoretical and practical applications are welcomed. JESLIB also provides special features in each issue which include book reviews on subjects of interest to librarians supporting eScience and information on new technologies.

  This project has been partially funded by the National Library of Medicine, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, under Contract No. N01-LM-6-3508 with the University of Massachusetts Medical School.


  Linked Open Data – kjapt forklart

  februar 21st, 2012

  Digital tilstand i høyere utdanning

  februar 17th, 2012

  Digital tilstand i høyere utdanning

  «Norgesuniversitetet publiserer i disse dager en ny rapport fra den nasjonale undersøkelsen Digital tilstand 2011. Undersøkelsen viser en økning i bruk av digitale verktøy og medier i norsk høyere utdanning fra 2008 til 2011. Samtidig er det bare små endringer i hvordan utdanningsinstitusjonene tilrettelegger for bruk av teknologi. Studentene forventer mer fleksibel tilrettelegging av utdanningene, større variasjon og de tar selv initiativet til teknologibruk som fremmer samarbeid og samhandling. Studentenes forventninger og ønsker blir bare delvis imøtekommet.»

  Aud

   


  Korgdagene 2012

  februar 3rd, 2012

  Dei av oss som ikkje hadde høve til  å vere på Korgdagane (Kunnskappsorganiseringsdagene) treng ikkje fortvile. Vi kan følgje den delen som er att i sanntid (strømming):

  I nettlesar (krev Quicktime-plugin): http://dss.hio.no/live/korg-konferanse-020212.sdp

  Om det ikkje fungerer, kan du opne VLC (skal vere installert på våre maskinar) finne fram til media>> streaming>> url og klistre inn lenken under. Fungerte glitrande i går.

  VLC-adresse: rtsp://dss.hio.no/live/korg-konferanse-020212.sdp

  Ole Husby har alt fått langt ut sin presentasjon alt (Eboka og fagbibliotekene, anbefalast)

  Reknar med at dei andre kjem etter kvart!