Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Fra KORG-dagene 2011; først og fremst om Status for nytt biblioteksystem av Ellen Røyneberg

  Spennende KORG-dager i Oslo sist uke, med masse tankestoff. Hele forsamlingen lærte hva «tripler» er. Og vi skjønte hvorfor tripler med urier er viktig for Linked data.
  Kim Tellerås og David Massey hadde en innføring som er verdt å kikke på.
  Se RDF og Linked data – en praktisk innføring .

  Må vel tilføye at det virket enkelt sist fredag, men det er ikke det når man begynner å tenke på det. Hvor skal f.eks. uri-ene egentlig gå til?
  Det vil jo variere fra katalog til katalog, men har vi noen steder å lenke til?

  URI på Dostojevskij i BIBSYS, f.eks. skal vel vise hit hit etterhvert
  Men bok, eller «verk» da?
  .. Og klarer vi å holde rede på alle relasjonene når frbr blir blandet inn i dette..
  (Og er det virkelig nødvendig å gjenta alle relasjoner på hver eneste katalogpost? Er det ikke noe som heter arvede egenskaper… ?)

  Karen Coyle er en person som skjønner det meste av katalogisering. Hun forklarte oss RDA og Linked Data meget pedagogisk. Og hun viste til hvordan de har gjort tingene i «Open library», det er verdt en kikk.
  Her er det hentet inn data fra andre kataloger, Wikipedia osv, og sammenstilt. Se f.eks. hvordan publiseringskurven er for emnet «dogs»:

  Må også nevne at vi skjønte at RDA ikke er bare bare, men snarere noe å gå i protesttog mot. Kanskje med Unni Knudsen og Karen Coyle i spissen.

  Men det jeg egentlig tenkte å gjøre her var å referere hva som ble sagt om nytt biblioteksystem.
  Ellen Røyneberg hadde en kjempebra, systematisk og detaljert gjennomgang. Den kommer nok snart på ppt, dette er «mens vi venter».

  Fra Ellen Røyneberg: Status for nytt biblioteksystem
  OCLC har full kontroll over utviklingen av det nye ILS. Bibsys kommer til å betale årlig leie for systemet.
  BIBSYS kommer ikke til å ha noen reell innflytelse på utviklingen av produktet, men BIBSYS skal utvikle nasjonale tilleggstjenester, det vil bli et eget prosjekt.
  Koordinering av disse to utviklingsprosjektene + konvertering av basen vil være et samarbeidsprosjekt mellom BIBSYS og OCLC.
  Det skal også settes i gang et prosjekt «innføring av nytt system i institusjonene».

  Systemet skal taes i bruk i 2013, og det vil bli fortsatt utvikling etter det. Systemet skal kunne gi enhetlig rasjonell håndtering av ulike dokumenttyper.

  Innføring i institusjonene
  En ekstern prosjektgruppe skal utforme de store linjene: Gi BIBSYS forståelse av utfordringene ved innføring av nytt system.
  Det vil også bli satt ned større faggrupper som jobber med konkrete konsekvenser av det nye systemet.
  Oppstart prosjektgruppe 3.kvartal 2011. De skal se på arbeidsflyt, behov for opplæring og likheter/ulikheter mellom institusjonene.

  Status

  • Nasjonalt låneregister skal demonstreres på brukermøtet i mars
  • Det er møter med Nasjonalbiblioteket – hvilke behov har de?
  • Vi får ny lenketjener, OCLC Link Resolver
  • Det forbederes til datamigreringen. Vasking og rydding i databasen. Mye kommunikasjon med OCLC

  Konsekvenser ved datamigrering

  • Vi blir medlemmer av World Cat. World Cat blir den nye katalogen
  • Bibliotekkonsortiet blir identifiserbart i WC, men vi mister noe av den selvstyringen vi har i dag
  • BIBSYS MARC byttes ut med MARC21
  • Vi får tilgang til en stor og rik kunnskapsbase
  • OCLC vil håndtere import av e-ressurser
  • Volumet av katalogisering vil bli mye mindre, fordi du kan gjenbruke andres poster
  • Mye katalogiseringsarbeid spart – interne konsekvenser i bibliotekene?
  • I WC kommer en ny katalogpost hvert 4.sekund…
  • Katalogen blir bedre implementert i Google, låner blir sendt rett fra Google til katalogen

  MARC21 – et framskritt?

  • Internasjonalt
  • Støtter RDA
  • Men er komplekst, og andre norske aktører bruker det ikke.
  • Kan medvirke til tap av data. Må vurdere kost/nytte i forhold til tiltak for å bevare data.

  FRBR-visning i World Cat
  OCLC har innført begrepet «verk», men de har hoppet over «uttrykk».

  Konvertering – spesielle forhold
  Identifikatorer vil bli tatt vare på, som objektid, dokid, låntaker-id og id for autoriteter

  Lenking
  BIBSYS sin horisontale lenking kan ikke overføres til World Cat. Det utredes å bruke felt 773 fra MARC21. BIBSYS jobber for å opprettholde strukturen vi har.

  Konverteringen
  BIBSYS jobber for å selv ta ansvar for konverteringen.

  Nasjonalt autoritetssystem
  Er kommet i stand etter oppdrag fra NB. Versjon 1.0 blir ferdig dette kvartalet. Det er viktig å bevare koblingen mellom autoritetsregisteret og postene.
  Nasjonalt autoritetssystem (autoritetsregister) er laget først og fremst som et verktøy for NB. Det er uklart hvor mye støtte det blir for det i det nye biblioteksystemet. Det er viktig at registeret kan samvirke med andre nasjonale autoritetsregistre.

  Muligens ender Nasjonalt autoritetsregister opp som et eget utenforliggende system, som kan kobles opp mot biblioteksystemet.
  I den første fasen jobbes det bare med personnavn. I senere faser kommer standardtitler og korporasjonsnavn.

  Registeret blir også tilgjengelig som Linked Data via prosjektet «Rådata nå».

  Sigrun

  Ett svar til “Fra KORG-dagene 2011; først og fremst om Status for nytt biblioteksystem av Ellen Røyneberg”

  1. Kari Normo sier:

   Veldig interessant og entusiastisk referat. Her er mye nytt som mange av oss
   bør sette oss litt inn i ihvertfall.
   Kjekt for første gang å se noe om det nye biblioteksystemet.

   Kari

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.