Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  LILAC 2012

  I dagene etter påske var vi i Glasgow på den britiske (og internasjonale) konferansen LILAC, http://lilacconference.com/WP/ Dette er etter hvert blitt en stor (med ca 350 deltakere) og viktig konferanse for alle som er interessert i IK og læring. Her var det så mye bra om bl.a. undervisning i IK, forskning om IK, forskningsstøtte og vår digitale fremtid, at vi holder et UB-forum i nær fremtid. Følg med på intranettet for mer info!!!

  Det må også nevnes at vår egen Susanne sammen med Eystein Gullbekk (UBO) hadde et glimrende paper med utgangspunkt i INMA-prosjektet.

  Alle vel møtt til UB-forum hvor vi ønsker diskusjon om ideer til mulig utvikling av vår støtte til studenter og ansatte med bakgrunn i utvalgte klipp fra LILAC12.

  Mvh. Tove, Susanne og Anne Sissel

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.