Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Mer fra fjernlånskonferansen

  oktober 6th, 2010

  Siste post på programmet i går: mottakelse på Aalto universitetsbibliotek i Espoo.
  Mat og drikke og mange hyggelige bibliotekmennesker og bibliotekband: Steel shelves band med bibliotekdirektören for Aalto som vokalist (noe for deg Randi:) ) og konferanseorganisatoren på gitar, heftig.

  Har värt tett program i hele dag. Redaktören for «Interlending and document supply» satte fjernlån i en verdenkontekst, representant for fjernlånsgruppen i IFLA informerte om deres aktivitet. Innleggene videre satte fjernlån også i internasjonal sammenheng, der også  fjernlån blir sett i sammenheng med akvisisjon, skal vi låne eller kjöpe, ordet som hele tiden går igjen er :»resource sharing».
  Både Danmark, Sverige og Finland har fortalt om sine prosjekter for effektivisering av fjernlån. Det er ikke veldig imponerende, hörte også om det samme for 4 og for 2 år siden, problemet er mye at de har forskjellige «husholdningskataloger» som det vanskelig med effektiv kommunikasjon. Også i år konkluderer vi med at vi som har ett felles system er heldige! Det var også et foredrag om den franske samkatalogen Sudoc og deres videre planer. Vi vet av erfaring at den stadig forbedres, så ofte går det greit å bestille fra franske bibliotek nå.

  Siste sekvens i dag var igjen British library med den fengende tittelen:»What do Toyota and the British library have in common». Det var mye ifölge foredragsholder i forhold til effektivisering, rasjonalisering og omorganisering. Et spennende innlegg som har relevans for vår hjemlige situasjon/omorganisering.

  Vi har også rukket ettermiddagstur, för det nå er middag om 40 min.

  Beste hilsen Anne, Feng-Xia og Kari


  Fra fjernlånskonferansen i Helsinki

  oktober 5th, 2010
   
   
  Hilser fra en nydelig plass med flott vär her i Hanasaari, 10 min.. med buss fra Helsinki.
   
  Förste dag. div presentasjoner av systemer vi bruker – noe nytt og noe kommersielt.
   
  OCLC- her var mye kluss, huff og huff, dårlig reklame!
   
  SUBITO som vi alle er så glad i 🙂
  For et par dager siden ble ny sökeside for artikler lansert. Her er mange muligheter også for direkte viderebest. fra sök i PubMed til bestilling i SUBITO. Etterspörselen av artikler går ned, en av forklaringene er Kopinor-
  avtalen i Norge.. .
  Har nettopp spurt SUBITO om mulighet for videresending til sluttbruker, her jobbes det.
  Nyhet: China direct. Tre store kinesiske bibliotek har inngått avtale med SUBITO om levering av artikler
  fra kinesiske tidsskrifter.
  Antall bokbestillinger öker, på direkte spörsmål nå nettopp sier de at de diskuterer å få flere bibliotek til
  å låne ut sine böker. Noe Kari er veldig glad for.
   
  British library på vei ut av mörket.
  Nedgang i etterspörsel også her, skylder på den ökonomiske situasjonen. De vil nå nye höyder ved å investere
  i ny teknologi, nye bestillingssider lanseres sommeren 2011, ikke minst skal de digitalisere egne samlinger og
  levere digitale artikler direkte fra utgiver. Pris???
   
  GOPORTIS–NYHET SPESIELT TIL UBBMED/OD
  Tre statlige tyske bibliotek samarbeider om en portal innen medisin, teknologi og ökonomi.
  F.eks, MEDPILOT ,består av 44 databaser, sjekk denne. 
   
  De kommersielle:
  RELAIS  er en fjernlånstjeneste som kan kobles til de fleste bibliotekssystem.Brukes av mange finske bibliotek.
   
  LM-information delivery. Virker som et firma for de som skal outsource tjenester.
   
  Hilsen  tre glade jenter.
   
  Anne, Feng-Xia og Kari

  september 30th, 2010

  Nordisk fjernlånskonferanse

  4-6 oktober foregår denne i Espoo like utenfor Helsinki. Tittle på årets konferanse:

  Nordic Resource Sharing, Reference & Collection Development Conference –  9th Nordic ILL conference

  her er lenke til program: http://www.nrl.fi/NordicILL2010

  Fra UBB reiser Anne Belsvik, Feng-Xia Xin og Kari Normo