Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Nordisk fjernlånskonferanse

  En liten oppsummering fra 3 dag , onsdsg 6.10
  Innleggene handlet om samlingsutvikling, kassering og depotsamlinger. Mye har relevans til vårt UB. Ett innlegg handlet om referansebibliotekaren. Foredragsholderen innrømmet at hun visste lite om fjernlån før hun kom til konferansen, men hadde lært mye disse dagene. Tror det er viktig for alle som jobber med informasjon og undervisning å ha noe kunnskap om hvor lett/vanskelig det er å få tak i dokumentene.Siste del av dagen var viet de tre prosjektene for «bibliotekvakten» (har litt forskjellig navn) i Finland, Sverige og Danmark. Fokebibliotekene er
  største bidragsyter til denne i alle landene, men også fag-og forskningsbibliotekene deltar. Vi bidrar gjerne med mer informasjon fra konferansen seinere.
  Vi fikk tilbakemelding fra flere norske kolleger om at fjernlånet fra oss (kanske mest UBBHF) tar veldig lang tid,
  vi må se på rutinene , starter med det på UBBHF i morgen.

  Anne, Feng-Xia og Kari

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.