Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Spesialskannere på Avdeling for Spesialsamlingere

  november 16th, 2013

  Avdeling for Spesialsamlinger har fått utstyr for å digitalisere avdelingens mange ulike bøker, aviser, kart og prospekter. Det har lenge vært et savn å få digitalt tilgjengeliggjort mye av det spennende som vi har. Men enten har formatene vært for store for vanlig skannere, eller for omfattende for avfotografering. Derfor har vi i over et år sett på ulike alternativer og bestemte oss for to produkter fra Book2net. Den ene skanneren kan ta opp til A2 formater og den andre kan ta opp til A0 formater. Fredag 15. November hadde vi en teknikker fra Tyskland som kjørte opplæring på utstyret og programmvaren. Vi håper vi raskt skal komme i gang med å få digitalisert viktige samlinger som har regional og nasjonal verdi, samt mye av det vi får inn fra Faghistorisk prosjekt.

   

  Flashen tar opp til A0 formater

  Flashen tar opp til A0 formater

  Kiosken tar opp til A2 formater

  Kiosken tar opp til A2 formater

   

  Morten Heiselberg


  Ny bok innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap

  april 19th, 2013

  Hva med å bytte ut helge-krimmen med denne?

  😀

  Personalising library services in higher education : the boutique approach /
  edited by Andy Priestner and Elizabeth Tilley. – Farnham : Ashgate, cop.
  2012. – XIV, 229 s. : ill.

  Anmeldelse

  mvh Aud


  Vitenskap, musikk og risengrynsgrøt

  februar 4th, 2013

   

  29. januar møttes dirigent ved Bergen Filharmoniske Orkester, Andrew Litton, og  dekan ved Det matematisk-naturvitskapelige fakultet, Dag Rune Olsen, til en samtale om musikk og vitenskap. Samtalen var ledd i serien «Sofaprat med dekanen», som arrangeres i vrimlearealet i Realfagsbygget (se oppslag i På Høyden).

  Litton og Olsen fant mange koblinger mellom de to fagene, bl.a. i matematikken i selve komposisjonen og ikke minst i akustikken i konsertsaler.

  Musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester spilte Beethoven, og demonstrerte at musikken kunne trumfe fenomener som lave temperaturer og hard betong.

  Og etterpå var det risengrynsgrøt!

  Et flott tverrfaglig initiativ dette, med godt oppmøte.


  Project «Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education»

  januar 29th, 2013

  Av Karin Rydving

   

  Project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”, funded by The Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia in partnership between the Academy of Economic Studies and the University of Bergen. The contact between the institutions comes as part of us both cooperating with Prof. Dr. Angela Repanovici of Transilvania University of Brasov, Romania. Also, the Norwegian Embassy in Romania is supporting a digitalization project in the Academy Library.

   

  The UIB Library and The Academy of Economic Studies of Moldova Library were after application to SIU Eurasia Program in 2010 awarded “seed money” for investigating a possible library development project. As a result of this there have been mutual visits for fact finding by library staff in Chisinau, Moldova and Bergen, Norway spring 2011.

   

  Visit the project site for more information: http://newinformationservices.wordpress.com/


  The Making of Gray’s Anatomy and the Bombay-Bergen Leprosy Connection

  desember 10th, 2012

  7. desember hadde forskergruppen «Litteratur og vitenskap» invitert Ruth Richardson til å holde gjesteforelesningen  «The Making of Gray’s Anatomy and the Bombay-Bergen Leprosy Connection».

  Ruth Richardson er forfatter av boken «The Making of Mr. Gray’s Anatomy» (OUP 2008)

  Gray’s Anatomy ble først ugitt i 1858, og er en av de mest brukte medisinske bøkene,  nå aktuell i sin 40. utgave.

  Teksten er skrevet av Henry Gray (1827 – 1861), men boken er kanskje like kjent for sine  illustrasjoner, som sin tekst, og disse ble laget av lege og illustratør Henry Vandyke Carter (1831 – 1897).

  Med Gray’s Anatomy fikk man store, detaljerte tegninger, mens datidens anatomiske bøker, som var tilgjengelig for studenter og leger, vanligvis var i lite format.

  Gray døde like etter at en revidert 2. utgave ble publisert i 1860 (faksimileutgave på biblioteket), mens Carter virket som lege og forsker i Bombay i 30 år.

  I 1873  kom Henry Carter til Bergen for å besøke Armauer Hansen, og for å se hvordan man i Norge tok tak i problemet med spredningen av lepra. Det samme året hadde Armauer Hansen påvist leprabasillen, og Carter fikk studere mikroorganismene.

  Ruth Richardson tegnet et bilde Henry Carter som en særdeles lite egoistisk person og forsker, og ikke en typisk representant for kolonimakten i India. Han valgte å jobbe med de fattige syke, og var raus med krediteringene i skriftlige arbeider. Overbevist om lepraens smitteårsaker, snakket han i følge foreleseren for døve ører hele livet, pga av at alt for mange var «stuck in their mindsets».


  IGeLU 2012 og fire hovudutfordringar for europeiske akademiske bibliotek

  desember 4th, 2012

  11. – 13. september i år deltok eg saman med Karin Rydving på IGeLU møte i Zürich. IGeLU er ein frittståande organisasjon for brukarar (institusjonar) av ExLibrisprodukt (Aleph/Alma, MetaLib, SFX, bX etc). I organisasjonen sine fora, inklusive det årlege møtet, drøftast praksis, best mogeleg nytting av produkta, og integrering mot andre system. I tillegg arbeider organisasjonen tett mot ExLibris og kjem kontinuerleg med innspel til rettingar, betringar og ønskt vidare utvikling.

  Eg har valt å formidle inntrykk frå dette møtet gjennom anslaget, invitert keynote, som Paul Ayris, president i Liber sto for. Han skisserte fire hovudutfordringar for europeiske akademiske bibliotek. For kvar av desse forsøker eg samtidig å presentere korleis ExLibris/IGeLu tenkjer å møte desse utfordringane. For, som ein av dei andre deltakarane bemerka: Berre keynote-presentasjonen åleine var verdt reisa! Knowledge and wisdom: the role of research libraries in supporting the European research agenda

  Ta gjerne og ein kikk på andre presentasjonar frå møtet!
  Dei fire hovudutfordringane skissert av Ayris:

  1. EU sin digitale agenda
  2. Oppdaging og gjenfinning
  3. Open Access
  4. Data-driven forsking og opne data

  Klikk under for å lese resten:

  Read the rest of this entry »


  Nordisk juridisk bibliotekmøte 2012. Reiserapport

  oktober 29th, 2012

  «Globalisering av jussen – biblioteket i et internasjonalt miljø». Dette var temaet for Nordisk juridisk bibliotekmøte i Uppsala 13.-15. juni 2012. Hvordan påvirkes utdanningen av jurister og den juridiske forskningen i de nordiske landene av at jussen internasjonaliseres? Hvordan påvirkes lovgivningen? Og hvilke konsekvenser får dette for tilbudet og tjenestene i de juridiske bibliotekene? Temat ble belyst ut fra flere synsvinkler. Fra Bibliotek for juridiske fag, Universitetsbiblioteket i Bergen, deltok førstebibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen og hovedbibliotekar Britt-Inger Bjørsvik. Les deres reiserapport.


  Bibliometri ved UB

  september 20th, 2012

  Jeg vil lede oppmerksomheten til en velskreven artikkel av Aud Gjersdal på Bok og Bibliotek, Grunnprinsipper i bibliometri, der hun innleder med

  » Forskere skriver tekster som blir publisert, indeksert i bibliografiske databaser, og gjenfinnes deretter av andre forskere. Slik vitenskapelig kommunikasjon studeres kvantitativt innenfor bibliometri, som er et viktig fag innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap.»

  Så vidt jeg tolker utgiveren legges pdf-versjonen i arkivet med et etterslep på ca 1 utgave i forhold til siste utgivelse. Antar at trykte versjoner verserer ved de forskjellige bibliotek – løp og les.

   

  Susanne


  E-book readers in higher education

  juli 16th, 2012

  Sammendrag: This paper reports on a research project at the University of Agder that has studied the use of e-readers as a tool for academic study. E-readers (Kindle DX and iPad) were loaded with texts from required reading lists in five courses with 94 participating students. Initially 87 students responded to the invitation to participate in a survey, but eventually 13 of these submissions had to be removed, as the degree of completion was not sufficient. The final response rate achieved was 79%. Students were in general positive to the use of e-readers but still show a preference for print on paper as the best medium for serious academic study. When reading books 54% preferred print, 28% a combination of print and e-reader and lastly only 11% were satisfied solely using an e-reader. The iPad scored significantly better than the Kindle DX on tasks that required active interaction with the texts such as highlighting and note-taking.

  Les mer

  Aud


  In the library: quiet space endures

  juli 10th, 2012

  The purpose of this column is to present a single snapshot of the modern library. Even though much of the building itself has evolved into a collaborative learning space and a highly visible social environment, the traditional notion of at least a portion of the building as quiet study space must remain in place to support its place, for many, as an enduring exemplar of solitude. For those who are engaged in independent study and quiet contemplation, it is essential that the quiet study spaces in libraries endure.

  Les hele artikkelen

   

  Aud