Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Pilotprosjekt på digitalisering av film og fotoarkiv i Khartoum Sudan 14-22 februar 2012

  Deltakere:

  Anders Bjørkelo professor ved AHKR. Forskningsgruppe på Midtøsten- og Afrikastudier.
  Terje Thue, overingeniør Institutt for informasjons- og medievitenskap.
  Eirik Hauke Tønnesen: Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora.
  Morten Heiselberg: Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket.
  Munna Jaffar Ibrahim: Jobber med Mahmoud Salih boksamling.

   

  Mahmoud Salih boksamling er den største boksamling om Sudan utenfor Sudan. Boksamlingen som ble deponert på Senter for Midt-Austen-og Islamske studiar i 2006, har vært en viktig kilde på forsking på Sudansk/ Afrikansk historie. Gjennom arbeidet med digitalisering av bøkene har spørsmålet om digitalisering av annet materiale kommet opp.

  Erik Hauke Tønnesen var i 2010 på besøk i Khartoum og fikk et første kjennskap til det historiske materialet som finnes i Sudan tv og fotoarkivet til Minister of culture. Dermed var et første frø plantet til et bredere samarbeid.

  Lydbånd på hyller i Sudan Radio          Vi sjekker tillstanden på filmene

  Pilotprosjekt-gruppen ble satt sammen utfra ulike kvalifikasjoner for å se på hva som kan gjøres for å digitalisere samlingene. En søknad til den Norske ambassade i Khartoum resulterte i støtte til et pilotprosjekt som skulle gi et overblikk over samlingens størrelse og tilstand. Hvilke tekniske løsninger som trengs, fasiliteter for digitaliseringen og arkivmessige forhold. Vi skulle også knytte kontakt med de faglige intuisjonene samt politiske samarbeidspartnere i Sudan.

    Intensjonsavtalen signeres mellom partene.

  Besøket ble svært vellykket. Vi ble godt tatt i mot og det var en stor interesse på å få reddet den historiske delen av Sudansk film og foto. Sudaneserne var veldig åpne på at UiB kunne bruke det digitale materialet til undervisning og forsking. Møtet i den norske ambassaden var veldig positivt og de ønsker å støtte prosjektet til digitalisering av filmarkivet i en 3-4 års periode. Intensjonsavtale ble inngått mellom UiB og Ministry of Information. En egen søknad om støtte til digitalisering av fotoarkivet er sendt til British Library.

  Lest mer på AHKR sine nettsider

  Morten Heiselberg

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.