Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Brukervennlighetstesting av UB sine nye nettsider

  I forbindelse med lansering av Universitetsbiblioteket i Bergens nye nettsider tenkte vi at vi skulle dele to av de metodene på testing av nettsteders brukervennlighet som vi har lært ved masterstudiet i ved det Informasjonsvitenksaplige Akademi (IVA) i København (tidligere Bibliotekhøyskolen).

  Disse testmetodene kan man enkelt utføre selv og trenger ikke å involvere brukerne. Dette er enkle metoder for å sjekke grunnleggende navigasjon og funksjonalitet til nettsider. Vi mener at det er å anbefale å også inkludere brukerne i testing på et eller annet tidspunkt, men de metodene som presentres her er gode, enkle og lite ressurskrevende. De vil kunne gi et godt utgangspunkt for evaluering av UBs nettsider.

  Brukervennlighet (usability) kan defineres som:

  The extent to which a product can be used by specific users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use (ISO DIS 9241).

  Det finnes tre hovedkategorier for brukervennlighet:

  • Funksjonalitet: Brukerne har behov som de søker å oppfylle når de besøker et nettsted. Hvis ikke et nettsteds funksjonalitet er brukervennlig vil brukerne misforstå, gjøre feil og muligens ende opp med å søke etter informasjon andre steder.
  • Effektivitet: Brukerne vil ønske å utføre oppgaver og finne informasjon på en effektiv måte.
  • Tilfredshet: Å bruke et nettsted er en personlig opplevelse. Det handler derfor også om hvordan det føles å bruke et bestemt nettsted. God brukervennlighet og god design gir en opplevelse av kvalitet.

  Her presenterer vi to enkle metoder for usability-testing:

  Gangstertest

  Dette er en enkel og lite ressurskrevende måte å teste nettsider. Som i en gangsterfilm er tanken at man skal forestille seg at man er blitt lukket inne i bagasjerommet på en bil og kjørt rundt i en by uten å vite hvor man ender opp til slutt. På et tidspunkt stopper bilen og man blir sluppet ut. Uti fra forskjellige kriterier skal man så orientere seg om hvor man befinner seg.

  Dette er en metode for å teste nettsteders navigasjon, og man tar utgangspunkt i en underside på nettstedet. Ideen er om man kommer inn på en tilfeldig side via en søkemaskin, skal det være mulig å vite hvor man er og hvilke muligheter man har for å finne det man leter etter. Dette er en testmetode som er enkel å utføre på egenhånd og krever ingen forkunnskaper om testing av nettsider. Hvis flere tester de samme sidene etter de samme kriteriene gir det best resultat.

  Følgende kriterier gjelder:

  1. Nettstedets id: Hvilke nettsted befinner jeg meg på?
   (Se etter logo eller annen identifikator fra avsender)
  2. Seksjoner: Hvilken overordnede seksjoner finnes på nettstedet?
   (Se etter designets måte å tilordne hva som er hva på nettstedet)

   Eksempel på seksjon: Horisontal hovedmeny på UiB sine nettsider.
  3. Underside: Hvilke underside befinner jeg meg på?
   (Se etter sidens tittel eller beskrivelse)
  4. Lokal navigasjon: Hvilke muligheter har du på dette nivået/hvilke undersider finnes på samme nivå?
   (Se etter menyer, snarveier, knapper og funksjoner)
  5. Plaserings-indikatorer: Hvor er jeg i den samlede struktur/Hvordan er jeg kommet dit?
   (Se etter brødsmulesti, overblikk i navigasjon, markering av aktuell plassering)

   Eksempel på brødsmulesti: Bibliotek for juridiske fag – Kurs og veiledning – Nettbasert oppgaveskriving
  6. Søkefunksjon: Kan jeg søke, og hvor kan jeg det?
   (Se etter om søkerfeltet er lett og identifisere)

  Poeng:

  0 – Denne informasjonen fremgår ikke på undersiden

  1 – Denne informasjonen fremgår kun delvis på undersiden/ er vanskelig å finne

  2 – Denne informasjonen kunne fremgått tydeligere på undersiden

  3 – Denne informasjonen fremgår tydelig på undersiden

  En nettside kan få mellom 0 og 18 poeng. Vi fikk en person på kurset vårt til å teste den nåværende siden for Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora da vi var i København sist. Nettsiden scoret 0 poeng på flere av kriteriene.

  Ekspertvurdering

  Dette er en systematisk metode for å gjennomgå et nettsted. Generelle retningslinjer (heuristikker eller tommefingerregler) for usability brukes til å vurdere nettstedets kvalitet. En ekspert kan være en ekspert i det fagområde som nettstedet tilbyr informasjon om (i dette tilfelle er det dere).

  Det finnes mange ulike retningslinjer. Et eksempel er Jacob Nielsens 10 heuristikker for usability: http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html De forskjellige retningslinjen gjennomgås, det gis poengsum (gjerne fra 1 til 4), kommentar og forslag til løsning.

  Et eksempel:

  Heuristikk: Hvor (URL) Problem Poeng Løsning
  Estetisk og minimalistisk design uib.no Tekst er vanskelig å lese 1 Større kontrast

  Håper at dette kan være nyttig for flere enn oss. Det er i alle fall ganske kjekt å holde på med.

  Kilde: Ole Gregersen & Ian Wisler-Poulsen (2009), Usability. Testmetoder til mer brugervenlige websites på internettet. Forlaget Grafisk litteratur AS. København.

  Jacob Nielsens 10 heuristikker finner du her: http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html

  Hilsen Ingrid & Heidi

  4 svar til “Brukervennlighetstesting av UB sine nye nettsider”

  1. Sigrun sier:

   Dette var da gode tips! Det minner meg om at på brukermøtet i Fredrikstad i 2009, så fikk vi et godt foredrag av Nina Furu om «Hvordan gjøre biblioteket synlig på nett». Lenker til innlegget her: http://www.bibsys.no/norsk/bibliotekar/brukermoter/brukermote_2009/streaming/ (både videofilm og pdf)

   Hun snakket bl.a om at man må bruke gode «trigger-ord» på sidene sine, ord som man kan tenke seg at folk søker på i Google. Statistikker viser f.eks. at folk søker på substantiv fremfor verb. Det må man tenke på når man skriver. Man bør bruke tekst fremfor bilde av tekst for triggerord. En test er å ta klipp og lim på en side, når du limer inn ser du tydelig hva som er «ekte» tekst.
   Hun advarte mot interne «fyord», (f.eks. hadde posten en tid fyordet «porto» før vår foredragsholder kom inn i bildet som konsulent. Folk fant jo ikke informasjon om porto når de søkte «porto posten» i Google).
   Har vi noen fyord? Tror ikke det. «Bøker» er nesten det første ordet som står på vår side. Det må jo være bra.

   Hun snakket også om «det gylne triangel» : det stedet blikket først faller når man går inn på en side. Det gylne triangel er en usynlig trekant der venstre hjørne på websiden er toppen av en pyramide som går omtrent ned til midten av siden. På dette magiske området faller visstnok blikket først hos de fleste.

   Hun viste til verktøy der man kan kjøre sidene sine gjennom diverse tester, f.eks. for å oppdage rene kodefeil:
   http://validator.w3.org/

   Eller for å sjekke om sidene er indeksert med triggerord i feltet «meta description»:
   http://www.webconfs.com/search-engine-spider-simulator.php

   Mer om metadescription her: http://www.kuttisme.no/2008/01/24/meta-description-undervurdert-og-glemt/

   … Lander visst nesten alltid på samme tema jeg, nesten uansett hvor jeg starter opp! 😉

  2. Heidi sier:

   To av UBBs sider ble testet med gangstertesten. Sidene ble valgt tilfeldig. Som nevnt i innlegget: Dette er en metode for å teste nettsteders navigasjon, og man tar utgangspunkt i en underside på nettstedet.
   Test av: http://www.uib.no/ub/svh
   Her har vi ikke de nøyaktige poengene:
   Nettstedets id: 3 poeng. Det er lett å se at det nettstedet vi befinner oss på er Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora (tittelen kommer klart frem), og at det er ved UiB (logo).
   Seksjoner: 2 eller 3 poeng. De skjønte vel ikke ut i fra sida at dette er en del av UBB. Kommer ikke klart fram om hva som er de overordnede seksjonene/inndelingen på nettsiden. Det kom frem at det er en klar hovedmeny på siden (ressurser, tjenester, kurs og veiledning).
   Underside: 0 poeng. Testpersonen trodde at Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora var hovedbiblioteket, og ikke en del av UBB. Til venstre finnes en boks med informasjon Tilhører: Universitetsbiblioteket, men dette var noe som testpersonen ikke fikk øye på.
   Lokal navigasjon: 2 poeng. Kommer frem under tittelen Andre avdelinger, men likevel en mangel at ikke Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora vises i denne navigasjonen.
   Plasserings-indikator: 0 poeng. Ble vel blant annet bemerket at det ikke er en brødsmulesti på denne siden. Det er ingen mulighet å se hvor man er i hierarkiet.
   Søkefunksjon: 3 poeng. Søkefunksjon er til stede. Det ble bemerket at et var uheldig at den eneste søkeboksen på bibliotekets side ikke var til bibliotekets ressurser.
   Poengsum: 10 eller 11 poeng av 18.

   Den andre siden som ble testet var: http://www.uw.uib.no/ref-prog/endnote-mac/
   1) Nettstedets id: Hvilke nettsted befinner jeg meg på?
   (Se etter logo eller annen identifikator fra avsender) – 2 poeng
   2) Seksjoner: Hvilke overordnede seksjoner finnes på nettstedet?
   (Se etter designets måte å tilordne hva som er hva på nettstedet)
   Eksempel på seksjon: Horisontal hovedmeny på UiB sine nettsider – 0 poeng
   3) Underside: Hvilke underside befinner jeg meg på?
   (Se etter sidens tittel eller beskrivelse) – 0 poeng
   4) Lokal navigasjon: Hvilke muligheter har du på dette nivået/hvilke undersider finnes på samme nivå? (Se etter menyer, snarveier, knapper og funksjoner) – 0 poeng
   5) Plasserings-indikatorer: Hvor er jeg i den samlede struktur/Hvordan er jeg kommet dit?
   (Se etter brødsmulesti, overblikk i navigasjon, markering av aktuell plassering) – 1 poeng
   Eksempel på brødsmulesti: Bibliotek for juridiske fag – Kurs og veiledning – Nettbasert oppgaveskriving – 0 poeng
   6) Søkefunksjon: Kan jeg søke, og hvor kan jeg det?
   (Se etter om søkerfeltet er lett og identifisere) – 0 poeng
   Poengsum: 3 av 18.

  3. Aud sier:

   Fint at dere har testet brukervennlighet på websidene til SamHum, men oppsummeringen av undersøkelsen er kanskje noe knapp! Kan dere legge ut hele undersøkelsen på bloggen?

  4. Veldig bra!

   Kunne jeg/vi fått se resultatet av testen: Kriteriene og poengsummene (eller mangel på poeng …)?

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.