Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Fjernlånskonferansen på Hindsgavl 26-27 mai

  Skriver en kort rapport i første omgang. Skal kommentere de enkelte innlegg mer når

  power-pointen foreligger.Konferansen var lagt til et nydelig sted, gammelt slott ved

  Lillebelt på Fyn.Det var ca. 80 deltakere, fra Norge Birgit Storleer fra NTNU i tillegg til meg.

  Birgit er med i styret i den norske fjernlånsgruppen. På forhånd trodde jeg at danskene

  var kommet noen steg lenger enn oss når det gjelder samarbeid og bruk av elektroniske

  dokumenter, under konferansen lærte jeg at det nok ikke er tilfelle.

  DDB=Danskernes digitale bibliotek er inntil nå et folkebibliotekprosjekt. Forsknings-

  bibliotekene er ikke fornøyd med det, de vil inn i prosjektgruppene. Lisenser forhandles

  av forskjellige instanser for de to sektorer.

  Andre dag av konferansen tok opp forskjellige fjernlånstema, bl.a. forslag til nye retnings-

  linjer for fjernlån, retningslinjene vil gjelde alle bibliotek.  Det skal snart ut på høring.

  Danmark har en felles samakatalog, bibliotek DK, men veldig mange forskjellige «hus-

  holdningssystem». Det gjør det vanskelig å få til en del effektive og rasjonelle løsninger.

  Et eksempel er reserveringslister som kan komme på dokumentet i egen katalog og i tillegg

  for samme bruker i bibliotek DK.  Vi BIBSYS-brukere er veldig fornøyd med å ha en felles

  samkatalog og husholdningssystem, det skal skal vi heldigvis fortsatt ha.

  Bibliotek DK er nå helt overført til WorlCat, var i drift fra 1 januar 2011. De har tidligere

  hentet brønnposter fra Library of Congress, British national bibliography og Deutsche

  Bibliographie. Etter overgangen til WorlCat, har Statsbiblioteket redusert egen-

  katalogisering fra 17% til 6%.  Det burde love godt for oss etter 1 januar 2013.

  De mener og at mulighetene for å være med å påvirke utviklingen i WorlCat som

  medlemmer er gode.

  Kari

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.