Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  OCLC i det store landskapet

  I ein artikkel i Library Journal i vår, «Automation Marketplace 2011: The New Frontier. The battle intensifies to win hearts, minds, and tech dollars«, tar Marshall Breeding for seg korleis dei meir tradisjonelle bibliotekssystema og dei nye integrerte systema plasserer seg i det store landskapet, når det gjeld utbytte, andel ingåtte kontraktar og snubletrådar på veg inn i framtida. Eksempelvis blei OCLC stemna for retten av SkyRiver Techology Solutions midt i lanseringa av si Web Scale-teneste.

  Greitt for oss å vite litt meir om det store bildet. Har forresten alle fått med seg namnet på det nye systemet? WorldShare! Share and enjoy, godtfolk, og Godt Nytt År!

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.