Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  For de som ikke kan vente. Her kommer et kortreferat fra BIBSYS brukermøte.

  1) Nytt BIBSYS-fellesskap
  J. Kofoed (seniorrådgiver, BIBSYS),  Espen Skjoldal  (bibl dir UB, Stvg)

  Vil organisasjonen BIBSYS bestå?  Vil BIBSYS sin kompetanse forsvinne?
  – Bibsys vil bestå som forvaltningsorgan. Oppgaven med å drifte systemet vil falle bort. Rollen til BIBSYS vil gå i retning integrator, de skal  ikke drive med utvikling og drift.

  Vil konsortiet bestå?
  Organisasjonen BIBSYS får en rolle som mottaker av leveranser på vegne av konsortiet. Konsortiet snakker med én stemme på vegne av brukerne.

  Får vi medinnflytelse?
  Det er et godt spørsmål. Vi har vært vant til høy grad av brukerpåvirkningsmuligheter. Blir spennende å se hvordan det nå blir. Nå får vi et standardsystem. De som driver med katalogisering vil merke overgangen godt, f.eks må de over til MARC21.

  Vil vi spare penger med det nye systemet?
  Det forventes at kostnadene skal ned.   BIBSYS må finne nye inntektsgivende opplegg.  
  Må BIBSYs få en ny finansieringsmodell?  Det er ikke opplagt at man sparer penger på overgang til nytt system.  Det er håp om å få bedre tjenester. Og et ønske om å få billigere.  Men det ser egentlig ikke nødvendigvis sånn ut.
  Om BIBSYS-organisasjonen skal fortsette blir det også en utgift. Departementet bør komme på banen.   Alt dette vil si at svar på spørsmålet over = Vet ikke, kan bare håpe

  Kan vi snart sende inn nye endringsforslag?
  Det vil bli mulig (på lengre sikt) å fremme endringsforslag til OCLC. Det blir de som avgjør om disse skal innvilges. Vi blir en stor kunde, men likevel ikke opplagt at vi får det slik vi vil. Vi må betale for tilpasninger. OCLC har ulike fora, geografiske, fag-faglige, og bibliotekfaglige. 

  BIBSYS er mottaker av systemleveransene. Konsortiet forholder seg til BIBSYS.  
  Konsortiet bør fortsette.  BIBSYS kan være konsortiets forretningsfører.  Vi bør stå samlet.  Og det blir nok slik at de store i BIBSYS får mer å si enn de små.

  Tjenesteorientert arkitektur
  BIBSYS skal ha muligheter til å gjøre tilpasninger i det nye systemet, som å  endre  design/utseende, og ordne med integrering av andre tjenester.  Eks. den norske fjernlånsprotokollen,  nasjonalt lånekort.  Den grunnleggende kjernefunksjonen er det bare OCLC som kan endre på.  

  2)
  [Utdrag fra] Smakebiter fra systemet, v/ Ingrid Mogset og  Anita K. Ellerås
  Først: .. BIBSYS er 40 år i år… 

  Katalogmodulen
  i det nye systemet er under utvikling. Den skal hete «Record Builder», og er formatuavhengig. Man skal ikke måtte kunne marc-formatet for å katalogisere… Det skal baseres på mest mulig automatisering. BIBSYS er  med i Advisory Group.

  Det nye systemet har innebygget referansehåndteringssystem. Her kan man samle referanser (også artikkelreferanser sikkert), velge referansestil, og sette hele lista inn i oppgaven. (Usikker på om det var noen «cite while you write»-funksjon).

  Denne funksjonen kan også brukes til å lage andre lister, som pensumlister.  Til dette formålet virket funksjonen spesielt bra. Man kan tenke seg forelesere som plukker pensum fra systemet, og på denne måten bygger opp en pensumliste som er skikkelig oppsatt (ikke bare rasket sammen uten en stil.).

  Det ble også vist søkegrensesnitt og aktivisering av e-bokpakker.

  3)  Opplæring i det nye systemet.
  Maria Sindre Bjelke demonstrerte metoder og systemer for brukeropplæring på nett på en overbevisende måte. Det blir veldig dyrt å reise land og strand rundt for å lære opp mange hundre bibliotekansatte i det nye systemet, når det en gang kommer.   Derfor satses det på brukeropplæring på nett, inkludert streming av kurs, fora og spørretjenester.  

  4) BIBSYS + OCLC = USANT?

  Det er uenighet om hva som skal leveres, og når. Det kan se ut som om viktige ting ikke blir levert i tide.   BIBSYS har en detaljert kontrakt  og mener det ikke kan være tvil om hva som skal leveres, og når.  Norske jurister har sagt seg enig med BIBSYS.   OCLC  har avvikende syn på tolkning av deler av kontrakten.

  Virker som om dette er en kritisk fase, og at i beste fall blir alt ytterligere forsinket.

  Utviklingen av Record Builder er forsinket.  «Early adaption release» sommeren 2013, og ikke ferdig før i 2014?  Dette er en av grunnene til at alt er forsinket.

  Connexion skal skiftes ut.

  All involvering av faggrupper etc i BIBSYS er også forsinket.

  World Cat Local Tutorials ligger her.
  http://www.oclc.org/us/en/support/training/worldcatlocal/tutorial/default.htm

  Se ellers her  http://www.bibsys.no/norsk/nyheter/nyhetsarkiv/index.php

  Og snart kommer foilene!  Følg med.

  Ellers: Stor takk til Stig Roar Wigestrand , professor i innovasjon med doktorgrad i improvisasjon som holdt meg våken og  underholdt  oss alle resten av BIBSYS fellesmøte.  Han stilte med kloke tanker og fiolinmusikk.
  .. . Jeg visste jo det kom, men da han endelig  kom til det punktet da han sa at «Ingen har større problemer med å tenke nytt enn eksperter»,  da var jeg faktisk blitt så positivt stemt  at jeg var helt enig.  

  Sigrun

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.