Random Post: get_results("SELECT ID,post_title,guid FROM $wpdb->posts WHERE post_status= \"publish\" ORDER BY RAND() LIMIT 1"); $p=$post[0]; echo ('' . $p->post_title . ''); ?>
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • Home
 • Lenker
 • Om bloggen
 •  

  Nytt frå referansebehandling: Google Scholar integrert i Google Docs!

  mai 23rd, 2012

  Slik fungerer 'Research Tool', på norsk 'oppslag' i Google Docs

  Det låg jo i lufta som eit neste naturleg steg, men Google har endeleg tatt dette steget: Den som skriv i Google Docs kan kan no søke opp ein referanse i Google Schholar og sette denne rett inn i dokumentet! Dette er faktisk ein funksjon eg til fleire har sagt eksplisitt, klart og tydeleg at eg ønskar meg!

  Neida, du får ikkje med ‘parentes-teksten’ om du vel ein forfattar-dato-stil. Den må du visst legge in sjølv. Og det er enn så lenge berre tre stilar. Til gjengjeld ser fotnotestilen overaskande bra ut. Men: Dette er gjerne tenkt som eit lavterskeltilbod til semesteroppgåveskrivande studentar? I så fall kan eg tenke meg at den største utfordringa rett og slett ligg i at mykje av materialet dei siterer (tekstbøker, bokkapittel, encyclopedi-artiklar) er mangelfullt indeksert av Google Scholar. Utan muligheit til sjølv å legge inn artiklar, så kan andre lavterskeltilbod, som Zotero, kome relativt sett betre ut….


  Hurra for det nye Realfagbiblitoteket!

  mars 16th, 2012

  Vi iler til og gratulerer det nye Realfagbiblioteket i Vilhelm Bjerknes’ hus i Oslo!!!

  Med Donald- og Lego-samling, samt pub i kjellar og komande kaffibar må vi nok berre bite i graset og innrømme det, dei er truleg det mest kule realfagbiblioteket i landet. Nett no. Vi får satse friskt og iherdig på at dette rettar seg opp når vi (om vonleg ikkje for lenge) pakkar bøker og wireless og flyttar tilbake i Realfagbygget. I mellomtida kan vi la oss inspirere av opnings-festivitasen på Blindern. Eg innrømmer gjerne at eg aller helst skulle vore der på onsdag og fått med meg Stephen Pinker sitt foredrag, men truverdige kjelder melder at det opne arrangementet onsdag blei verdsett av inviterte lektorar og elevar.

  Og Pinker-foredraget,  det ligg ute på nettet. Les elles alt om flytting og arrangement på UB-tinget: Bilde frå arrangementet kan du også finne her 🙂


  Trenger ph.d.-kandidater biblioteket?

  mars 15th, 2012

  Blogginnlegg på UBtinget


  Pilotprosjekt på digitalisering av film og fotoarkiv i Khartoum Sudan 14-22 februar 2012

  mars 14th, 2012

  Deltakere:

  Anders Bjørkelo professor ved AHKR. Forskningsgruppe på Midtøsten- og Afrikastudier.
  Terje Thue, overingeniør Institutt for informasjons- og medievitenskap.
  Eirik Hauke Tønnesen: Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora.
  Morten Heiselberg: Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket.
  Munna Jaffar Ibrahim: Jobber med Mahmoud Salih boksamling.

   

  Mahmoud Salih boksamling er den største boksamling om Sudan utenfor Sudan. Boksamlingen som ble deponert på Senter for Midt-Austen-og Islamske studiar i 2006, har vært en viktig kilde på forsking på Sudansk/ Afrikansk historie. Gjennom arbeidet med digitalisering av bøkene har spørsmålet om digitalisering av annet materiale kommet opp.

  Erik Hauke Tønnesen var i 2010 på besøk i Khartoum og fikk et første kjennskap til det historiske materialet som finnes i Sudan tv og fotoarkivet til Minister of culture. Dermed var et første frø plantet til et bredere samarbeid.

  Lydbånd på hyller i Sudan Radio          Vi sjekker tillstanden på filmene

  Pilotprosjekt-gruppen ble satt sammen utfra ulike kvalifikasjoner for å se på hva som kan gjøres for å digitalisere samlingene. En søknad til den Norske ambassade i Khartoum resulterte i støtte til et pilotprosjekt som skulle gi et overblikk over samlingens størrelse og tilstand. Hvilke tekniske løsninger som trengs, fasiliteter for digitaliseringen og arkivmessige forhold. Vi skulle også knytte kontakt med de faglige intuisjonene samt politiske samarbeidspartnere i Sudan.

    Intensjonsavtalen signeres mellom partene.

  Besøket ble svært vellykket. Vi ble godt tatt i mot og det var en stor interesse på å få reddet den historiske delen av Sudansk film og foto. Sudaneserne var veldig åpne på at UiB kunne bruke det digitale materialet til undervisning og forsking. Møtet i den norske ambassaden var veldig positivt og de ønsker å støtte prosjektet til digitalisering av filmarkivet i en 3-4 års periode. Intensjonsavtale ble inngått mellom UiB og Ministry of Information. En egen søknad om støtte til digitalisering av fotoarkivet er sendt til British Library.

  Lest mer på AHKR sine nettsider

  Morten Heiselberg


  A propos Den Akademiske Våren

  mars 1st, 2012

  Ifølgje denne bloggposten nektast 5 bortimot fem personar per sekund tilgang til JSTOR. Verdt å vurdere om det finst alternativ, ja…


  Aktuell bok om PDA

  februar 29th, 2012

  Patron-Driven Acquisitions: Current Successes and Future Directions
  Judith M. Nixon(Editor), Suzanne M. Ward (Editor)

  Denne boken er tilgjengelig som spesialnummer i Collection Management 2010 vol 35 nr 3 & 4
  Ifølge tittelen, så er det visst bare suksessen boken handler om.
  Et av bidragene gir en introduksjon og  litteraturgjennomgang.
  Aud

  Elsevier trekk støtte til RWA

  februar 27th, 2012

  Tar ei kjapp pause frå all ferieringa for å fortelle at Elsevier har bestemt seg for å trekke støtten til RWA (for dei som ikkje måtte ha fått det med seg). Elsevier si eiga kunngjering av saka kan du lese her:

  ELSEVIER WITHDRAWS SUPPORT FOR THE RESEARCH WORKS ACT

  Ikkje alle er overtydde om at dette rekk for å gjenbygge tilliten. Les eksempelvis kva Bibliotekslomen, Gavia libraria , skriv her:

  Elsevier blinks, once

   


  Linked Open Data – kjapt forklart

  februar 21st, 2012

  Digital tilstand i høyere utdanning

  februar 17th, 2012

  Digital tilstand i høyere utdanning

  «Norgesuniversitetet publiserer i disse dager en ny rapport fra den nasjonale undersøkelsen Digital tilstand 2011. Undersøkelsen viser en økning i bruk av digitale verktøy og medier i norsk høyere utdanning fra 2008 til 2011. Samtidig er det bare små endringer i hvordan utdanningsinstitusjonene tilrettelegger for bruk av teknologi. Studentene forventer mer fleksibel tilrettelegging av utdanningene, større variasjon og de tar selv initiativet til teknologibruk som fremmer samarbeid og samhandling. Studentenes forventninger og ønsker blir bare delvis imøtekommet.»

  Aud

   


  Korgdagene 2012

  februar 3rd, 2012

  Dei av oss som ikkje hadde høve til  å vere på Korgdagane (Kunnskappsorganiseringsdagene) treng ikkje fortvile. Vi kan følgje den delen som er att i sanntid (strømming):

  I nettlesar (krev Quicktime-plugin): http://dss.hio.no/live/korg-konferanse-020212.sdp

  Om det ikkje fungerer, kan du opne VLC (skal vere installert på våre maskinar) finne fram til media>> streaming>> url og klistre inn lenken under. Fungerte glitrande i går.

  VLC-adresse: rtsp://dss.hio.no/live/korg-konferanse-020212.sdp

  Ole Husby har alt fått langt ut sin presentasjon alt (Eboka og fagbibliotekene, anbefalast)

  Reknar med at dei andre kjem etter kvart!